Šaľania vypĺňali dotazník za rok 2017: Ako ste spokojní so službami v meste?

V našom meste začiatkom tohto roka prebiehal prieskum. Mohli ste sa do neho zapojiť a dať najavo svoj objektívny názor.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaľania vypĺňali dotazník za rok 2017: Ako ste spokojní so službami v meste?
Foto: Zlatica Gregorová

Mesto Šaľa dotazník dalo vypracovať pre potreby ďalšieho sociálneho rozvoja. Respondenti odpovedali na rôzne témy, ako napríklad spokojnosť s kultúrou v meste, so službami, životným prostredím alebo s možnosťami bývania.

Informácie o tom, ako dopadol prieskum o službách, poskytovaných v Šali sa nedávno dostali na rokovacie stoly mestských poslancov. Teraz si o nich môžete prečítať aj vy.

Výsledky pomôžu

„Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami v meste Šaľa v roku 2017. Dotazník bol anonymný, otvorený pre všetkých obyvateľov mesta a bude použitý pre účely vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 za rok 2017," informujú rokovacie materiály na sala.sk.

Do odpovedí o službách v meste za rok 2017 sa zapojilo viac žien ako mužov. Odpovedalo skoro 70% žien a 30% mužov. Najviac respondentov bolo od 36 – 45 rokov.

Celkovú spokojnosť so službami v meste Šaľa za vlaňajšok, podľa zverejnených informácií na sala.sk uviedlo 37% opýtaných. Skoro 27% vyjadrilo negatívne stanovisko a približne 32% respondentov na otázku nevedelo odpovedať.

Obchody, relax, zdravie

Podľa odpovedí Šaľania najviac využívali v roku 2017 „stravovacie služby (19,89%), obchodné služby(19,69%) a služby kultúry a športu (16,35%), zdravotníctvo (15,01%) a aj služby finančných inštitúcií (11,85%),“ uvádzajú výsledky prieskumu. Najmenej využívané boli remeselnícke služby (0,48%).

Na otázku, čo obyvateľom mesta najviac chýba, odpovedalo 36,43% opýtaných, že je to zdravotníctvo, ďalej nákupné možnosti – obchody a kultúra a šport.

Z hľadiska hrdosti Šaľanov na služby ponúkajúce zariadenie, vedú v prieskume „služby kultúry a športu (32,73%), medzi ktorými dominovali plaváreň (14,81%), klzisko (12,96%), knižnica (12,96%) a amfiteáter (9,26%),“ uvádza rokovací materiál. Občania sa pozitívne vyjadrili o činnosti Centra voľného času a ZUŠ. Čím by sa Šaľania iste nepochválili je chýbajúca nemocnica a súvisiace služby. Podľa výsledkov prieskumu občania mesta „ďalej tiež uvádzali zariadenie /prevádzku, za ktorú sa hanbia Kultúrny dom (11,19%), ubytovne v meste (5,59%), stav železničnej a autobusovej stanice (4,20%) a herne (2,80%),“ uvádzajú výsledky prieskumu.

Siete a weby

Čo sa týka dosahu informácií, obyvatelia sa o nich najčastejšie dozvedia cez sociálne siete (36,52%), internet a weby (20,59%) a od priateľov. Na otázku o spokojnosti s informovaním o činnosti mestských inštitúcií, sa vyjadrilo pozitívne skoro 60% opýtaných. Zlepšenie informovanosti by podľa výsledkov prieskumu uvítalo 25% občanov cez stránku mesta, podobný počet opýtaných by však nič nemenil.

Za rok 2017 oblasť služieb v Šali získala známku 2,60, teda priemerné hodnotenie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk