Šaľania, vyjadrite svoj názor: Ako vidíte služby alebo bývanie v meste vy?

Opäť prichádza čas, kedy sa obyvatelia Šale môžu slobodne vyjadriť k tomu, s čím sú v mieste svojho bydliska spokojní alebo čo im prekáža. Pridajte sa.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaľania, vyjadrite svoj názor: Ako vidíte služby alebo bývanie v meste vy?
Foto: Zlatica Gregorová

Radnica ponúka šancu zapojiť sa do prieskumu. Na základe jeho výsledkov sa môžu zlepšiť rôzne oblasti.

Vyjadrite sa

Prieskum môžete vyplniť elektronicky alebo ho odovzdať v Mestskom úrade v Šali na prízemí pracovníčkam prvého kontaktu. V nich môžete vyjadriť pozitívne aj negatívne skúsenosti. Ako informuje Mesto Šaľa na sala.sk, „Dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení štyroch dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývania za rok 2018.“

Výsledky využijú

Tak, ako aj v minulosti, aj teraz výsledky využijú pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015–2020. Zapojiť sa môžete do 29. marca 2019. Vyplnené dotazníky je možné odovzdať na prvom kontakte na Mestskom úrade v Šali, Námestie Sv. Trojice 7. Zároveň je možné ich zaslať emailom na mesto@sala.sk .

V každom dotazníku uvediete údaje o vás a nájdete tam i niekoľko otázok s možnosťami. Napríklad, či cestujete autom, či separujete odpad, alebo ako hodnotíte životné prostredie v Šali.

Ohodnoťte kvalitu

Ďalej sa môžete zaoberať otázkami o kultúre v meste. Tu na vás čakajú otázky o spokojnosti s podujatiami, ktoré mesto organizuje, ako sa najradšej zabávate a čo uprednostňujete zo spoločenských podujatí. V treťom dotazníku sa vás pýtajú na spokojnosť s infraštruktúrou, alebo aké výhody má podľa vás bývanie v Šali. Aj to, ako to vidíte s bezpečnosťou a dopravou v meste. Posledný dotazník má za úlohu ujasniť názory v oblasti služieb. Tu sa môžete vyjadriť k chýbajúcim službám v meste, ale aj na ktoré zo zariadení ste hrdí a ako hodnotíte kvalitu služieb počas roka 2018.

Online dotazníky

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRNY ŽIVOT

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk