Šaľania, môžete hlasovať za životné prostredie: Šikovný projekt získa 1000 eur

Téma životného prostredia rezonuje aj v našom meste a blízkych dedinách. Samosprávam ani občanom nie je jedno, aké okolie ich obklopuje.

Zlatica Gregorová

Verejnosť sa snaží prispôsobiť súčasným požiadavkám a trendom. Deti aj dospelých nabádajú k tomu, aby čoraz viac prispievali k ochrane prírody a jej udržiavaniu. V školách učitelia organizujú besedy spojené s praktickými ukážkami, tí starší sa už aj zapájajú do veľkých brigád. Dediny aj obce usporadúvajú jarné aj jesenné upratovania, čím utužia vzájomné susedské vzťahy a najmä pomôžu tam, kde je to najviac potrebné.

Získajú 1000 eur

Prednedávnom sa téma životného prostredia stala kľúčovou v rámci výzvy PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE, ktorú vyhlásila miestna banková inštitúcia. Ktokoľvek mal záujem, mohol sa zúčastniť so svojím projektom, ktorým by podporil ochranu prírody. Zapojili sa do nej naši žiaci a združenia. Víťazné projekty môžu byť podporené 1000-eurovou dotáciou.

Až do konca marca 2019 môže verejnosť dať svoj hlas projektu, ktorý považuje za najprínosnejší. Stačí si len vybrať projekt, čo vás osloví, kliknúť a podporiť ho svojim hlasom.

Výsadba ihličnanov

Viac stromov pre mesto Šaľa je projekt, ktorého cieľom je zatraktívniť plochu vnútrobloku medzi Kukučínovou a Dolnou ulicou pri parkovisku a v okolí Pamätníka víťazstva. Žiadateľom dotácie je Mesto Šaľa. Ako informujú na hlasovacej stránke, ich „cieľom je obohatiť tento priestor najmä výsadbou rôznych ihličnanov, ktoré budú slúžiť ako izolácia obytných bytov od parkoviska a tiež budú zútulňovať prostredie počas celého roka všetkým jeho obyvateľom, ako aj okoloidúcim.“

Park v Trnovci nad Váhom

Ďalším projektom, ktorý sa usiluje o zlepšenie okolia pochádza z Trnovca nad Váhom. „Zelený park má za cieľ vytvoriť v centre obce Trnovec nad Váhom oddychový priestor so zeleňou. V súčasnosti je tento priestor zelenou neupravenou plochou. Po zveľadení tejto plochy vznikne verejné priestranstvo – park. Z poskytnutej dotácie plánujeme vysadiť len zeleň,“ informujú žiadatelia na hlasovacej stránke. Získané financie by chceli využiť na nákup stromov, kríkov, kvetov, ktorými by chceli zaplniť novovytvorený park. Osadenie lavičiek či vybudovanie chodníkov plánujú vykryť z vlastných zdrojov. Trnovčanom by tak vzniklo krajšie miesto na relax.

Ak chcete pomôcť niektorému z uvedených projektov, nezabudnite im poslať svoj hlas do 31. marca 2019.

V našej FOTOGALÉRII si môžete pozrieť zábery z prác v šalianskom lesparku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk