Šaľa v roku 2017 s vyrovnaným rozpočtom: Príjmy majú navýšiť dane

Mesto Šaľa plánuje na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde celkové príjmy i výdavky dosiahnu sumu 15 125 634 eur.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaľa v roku 2017 s vyrovnaným rozpočtom: Príjmy majú navýšiť dane
Foto: Zlatica Gregorová

Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017, o ktorom budú mestskí poslanci rozhodovať na svojom zasadnutí 1. decembra. 

„Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 1 009 635 eur. Kapitálový rozpočet počíta so schodkom vo výške 1 244 695 eur. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií vo výške 1 244 695 eur bude použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu. Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je teda zostavený ako vyrovnaný,“ uvádza sa v materiáli určenom na rokovanie zastupiteľstva.

V súvislosti s očakávanými príjmami majú do mestskej pokladnice priniesť najviac financií dane. Príjmy z nich by podľa prepočtov radnice mali na budúci rok dosiahnuť sumu 8 660 000 eur. Prostredníctvom grantov a transferov by malo do rozpočtu Šale pritiecť vyše 4,1 milióna eur. Treťou najvyššou príjmovou položkou sú nedaňové príjmy, ktoré by v roku 2017 mali dosiahnuť sumu viac ako 1,7 milióna eur.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa chce radnica v nasledujúcich rokoch sústrediť na šetrenie bežných výdavkov a v rámci kapitálového rozpočtu zasa na dokončenie investičných akcií. „Prioritou v rokoch 2017 až 2019 je nastavenie bežných výdavkov rozpočtu takmer vo všetkých programoch na najnižšiu možnú úroveň, avšak s podmienkou, aby mesto plnilo všetky funkcie v dostatočnej kvalite. Snahou mesta je zvyšovať prebytok bežného rozpočtu, a tým zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré je možné použiť na investičné aktivity mesta. V roku 2017 predpokladáme prebytok bežného rozpočtu na úrovni 7,01 % a v roku 2018 na úrovni 8,44 % bežných príjmov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu Šale.

Foto:ilustračné

Zdroj: TASR