Šaľa má v talóne niekoľko projektov: Niektoré ešte posudzujú vyhlasovatelia

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali sa na novembrovom zasadnutí oboznamovali aj so stavom projektov. Ako obstáli?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaľa má v talóne niekoľko projektov: Niektoré ešte posudzujú vyhlasovatelia
Foto: Zlatica Gregorová

Niektoré boli úspešné, s ďalšími skúsi mesto šťastie nabudúce a na výsledok niektorých sa ešte čaká. K úspešným a už aj uskutočneným projektom mesta patrí oprava kolkárskych dráh. Program podpory partnerstiev bol zafinancovaný 10 000 eur.

Čakajúce projekty

K dôležitým plánom mesta Šaľa patrí dlhodobo rekonštrukcia miestnych škôl a škôlok. Najbližšie sa očakáva oprava MŠ na Družstevnej ul. s celkovými oprávnenými výdavkami 998 978,46 eur. Požadovaná výška NFP je 655 595, 00 eur. Projekt sa stále posudzuje. Ďalšie projekty posudzovaní sú telocvične (pri ZŠ s MŠ Bernolákova, ZŠ J. Hollého), oba počítajú s opravou strechy plus na Bernolákovej sa plánuje aj zatepľovať. Ministerstvo školstva SR môže poskytnúť max. 150 000 eur na jeden projekt. V oblasti odpadového hospodárstva sa mesto rozhodlo pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov vo Veči. Maximálna výška príspevku pri oprávnených výdavkoch je podľa rokovacích materiálov 500 000 eur.

V októbri 2017 sa mesto uchádzalo o možnosť získať dotácie v oblasti kultúrnych a športových aktivít Šaľanov. Približne 5000 eur by pomohlo organizovaniu podujatí Šaliansky jarmok , Deti a aj dospelí v pohybe a Propagácia hravou formou. Poskytovateľom dotácií je Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu k programu V centre pozornosti seniori. Mesto Šaľa na ňu reagovalo žiadosťou o dotáciu vo výške pribl. 12 000 eur. Ďalším projektom pre seniorov je Workshop kreativity II.Ten by bol v prípade schválenia žiadosti odstal požadovaný príspevok v sume 1420 eur s 5% financovaním mesta. Posledným, v súčasnosti stále posudzovaným projektom je zabezpečenie podujatia Bolo raz.., s tisíceurovou dotáciou.

Neuspeli

K zaujímavým plánom, ako skrášliť cestujúcim čas na nástupisku je projekt „Krajšie čakanie (výmena autobusovej zastávky pri Dome ľudového bývania a úprava jej okolia).“ S celkovým rozpočtom 5065 eur a takou istou výškou požadovanej dotácie sa Mestu Šaľa nepodarilo uspieť. Vyhlasovatelia uprednostnili iného žiadateľa. „Krajšie centrum mesta Šaľa“ je ďalší podobný projekt, v rámci Programu podpory lokálnych komunít. Požadovaná čiastka na realizáciu projektu bola 5700 eur, avšak ani v tomto prípade naše mesto neuspelo.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame