Šaľa má poslancov v NSK, čo odkazuje Belický a Andráši voličom?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov máme za sebou. Aké pocity práve prežívajú zvolení poslanci z nášho obvodu a čo si predsavzali splniť?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šaľa má poslancov v NSK, čo odkazuje Belický a Andráši voličom?
Foto: Zlatica Gregorová

Výsledky sú známe a z kandidátov sú už novozvolení poslanci, či predsedovia samosprávnych krajov. V Nitrianskom samosprávnom kraji sme si zvolili 54 poslancov. Sú medzi nimi aj zástupcovia nášho mesta.

Traja muži, jedna žena

Zvoleným poslancom, ktorý dostal v sobotu 4. novembra 2017 najviac, až 3 674 hlasov je šaliansky primátor Jozef Belický. Druhým zvoleným poslancom s počtom hlasov 3 618 je terajší poslanec krajského zastupiteľstva, Martin Alföldi. Tretím poslancom krajského zastupiteľstva je i súčasný poslanec MsZ v Šali Róbert Andráši s 3249 hlasmi. A do krajského kresla zasadne i žena – poslankyňa Ildikó Kőrösi, ktorá dostala 2761 hlasov od svojich voličov.

Každému z nich sme položili tri rovnaké otázky. Prečítajte si odpovede nových posíl do krajského zastupiteľstva.

  1. Aké boli Vaše pocity po zistení výsledku? ( Očakávali ste to?)
  2. Aké ciele si kladiete v krajskom zastupiteľstve?
  3. Čo by ste chceli odkázať Šaľanom?

Pocity a plány

JOZEF BELICKÝ

1. „Moje pocity po ohlásení výsledkov boli veľmi dobré. Vyhrať je vždy veľmi príjemné, aj z hľadiska počtu hlasov je vidieť, že ľudia išli voliť.“ Potešiteľné podľa šalianskeho primátora Jozefa Belického je i to, že počet voličov v Šali sa oproti posledným voľbám značne zvýšil.

2. Čo sa týka cieľov, Jozef Belický sa bude snažiť plniť to, čo si stanovil v predvolebnej kampani . „Predovšetkým chceme pomôcť stredným školám, konkrétne šalianskej Strednej odbornej škole – poľnohospodárskemu odboru,“ povedal primátor. Svoj záujem chce prostredníctvom poslaneckého postu v NSK upriamiť aj na oblasti zdravotníctva a taktiež sa venovať cestnej oblasti a všde tam, kde to bude potrebné.

3. A čo chce novozvolený poslanec Jozef Belický odkázať Šaľanom? „Občania zobrali zodpovednosť do svojich rúk a išli voliť. Chcel by som, aby naďalej vytrvali a neubrali zo svojich predsavzatí a vždy, keď môžu, nech rozhodujú o sebe."

RÓBERT ANDRÁŠI

1. „Mal som obrovskú radosť, pretože práca vo verejnej oblasti ma teší a napĺňa. Dúfal som, že obyvatelia mesta a okresu Šaľa pôjdu voliť a dajú mi možnosť pracovať pre okres Šaľa. 3 249 získaných hlasov som neočakával, príjemne ma to prekvapilo. Bolo takmer trojnásobne viac ako pred štyrmi rokmi, kde som mal v meste Šaľa síce druhý najvyšší počet hlasov po vtedajšom primátorovi, no na dedinách v našom okrese ma prevalcovali koalície.“

2. „Čo najskôr základ modernej polikliniky s možnosťou postupne ju vylepšovať podľa požiadaviek klientov. Čo najviac obmedziť „zdravotnú turistiku“ pre obyvateľov nášho mesta a dedín patriacich nášmu okresu. Podporovať a tlačiť na rekonštrukciu ciest a mosta, ako aj nepoľaviť v úsilí dotiahnuť zhotovenie obchvatu Šale. Okrem už naprojektovaných cyklotrás, ktoré sú už vo fáze pripravovania povolení, analyzovať potrebu ďalších, pripraviť na ne projekty a tlačiť na uvoľnenie financií. V rámci možností tlačiť na väčší prílev financií do školstva ( opravy, vybavenie škôl ). Je tu množstvo kvalitných pedagógov, pomôcť im skvalitniť ich podmienky na výučbu, čím by sa dosiahlo zvýšenie atraktívnosti šalianskych škôl."

3. „Snáď ešte raz sa poďakovať všetkým za prejavenú dôveru. Bude to pre mňa nové, ale to pre desiatky iných zastupiteľov. Pravidelne budem informovať o práci v jednotlivých oblastiach. Na adresu andrasi@sala.sk my môžete posielať podnety, samozrejme nielen k témam súvisiacich s VÚC, ale aj k témam týkajúcich sa mestských záležitostí, stále som aj poslancom mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budem vedieť poradiť budem v rámci svojich možností a schopností nápomocný.“

Odpovede na otázky Martina Alföldiho a Ildikó Kőrösi uverejníme v najbližších dňoch.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame