S čím sa pasovali mestskí policajti v Šali: Pozrite si aprílovú štatistiku

Ochrancovia poriadku sa i počas apríla zaoberali rôznymi kriminálnymi deliktami. Viete, akých priestupkov sa Šaľania najviac dopúšťali?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku S čím sa pasovali mestskí policajti v Šali: Pozrite si aprílovú štatistiku
Zdroj: TASR

V apríli 2017 príslušníci Mestskej polície Šaľa vyzbierali spolu 351 eur na 29 pokutách za priestupky, ktorých sa dopustili previnilci. Vyriešili 393 prípadov. Najviac previnení zaznamenali policajti ohľadom cestnej premávky a priestupkov proti verejnému poriadku. Pozrite si detailne, čo všetko vyriešili.

NÁZOV PRIESTUPKU POČET
O zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa 3
Pult centralizovanej ochrany 54
Verejný poriadok 39
Občianske spolunažívanie 5
Proti majetku 4
Podmienky držania psov 16
O cestnej premávke 111
O cestnej premávke (zákazové značenia) 35
O cestnej premávke (tráva,chodník) 28
Na úseku životného prostredia 1
Dopr. nehody 3
Trestné činy 12
Iné prípady 82

SPOLU: 393

BLOKOVÉ POKUTY: 29 v celkovej sume 351 eur

A teraz zopár klasických aj kurióznych prípadov z policajného zápisníka Mestskej polície Šaľa.

„Dňa 1.4.2017 o 17,1­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého 41 – ročný J.D. z Nitry má nezhody so 73 – ročnou A.D. zo Šale . Po príchode hliadky MsP sa situácia ukľudnila a menovaný bol vyriešený napomenutím", informuje Ján Komjáthy, vel. odd. štat. a evidencie.

„Dňa 5.4.2017 o 13,2­6 hod. bolo na MsP nahlásené, že v areáli bývalého kúpaliska sa pohybujú neznáme osoby, ktoré sa tam nemiestne správajú. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročnú L.G. z Vinohradov a 32 – ročného A.Ch. z Hlohovca . Menovaní boli z miesta vykázaní a vyriešení napomenutím,“ zverejnil v denníku Ján Komjáthy a zároveň informuje o ďalšom prípade zo „dňa 9.4.2017 o 10,5­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP spí v autobusovej zastávke 36 – ročný J.A. zo Šale . Menovaný bol z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.“ 9.4.2017 o 19,2­0 hod

I počas „dňa 9.4. 2017 bolo na MsP nahlásené,dňa že na ul. Fr. Kráľa leží na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že sa jedná o 31 – ročného Š.R. t . č. bez ulice. Menovaný bol z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.„Hneď v nasledujúci deň 10.4. 2017 „o 16,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej, že pes 63 – ročnej M.H. zo Šale sa vyšpinil na chodbe činžovného domu . Menovaná poupratala po svojom psovi a za priestupok bola vyriešená napomenutím,“ informuje Ján Komjáthy.

Šali sa nevyhli ani krádeže a túlavé psy.“Dňa 14.4.2017 o 13,3­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustila drobnej krádeže 52 ročná A.L. zo Šale. Menovanej bola uložená bloková pokuta 33 €,„ zaznamenal v policajnom denníku Ján Komjáthy a informuje o i problémoch s túlavými psami, ktoré boli odcyhtené na mnohých miestach. “Dňa 13.4.2017 o 08,2­5 hod. MsP odchytila na ul. Lúčnej túlavého psa. Následne sa zistil majiteľ, ktorým bol 29 – ročný M.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ zapísal Ján Komjáthy.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame