Zlatica Gregorová Samospráva

Rodičia siahnu hlbšie do vrecka: Škola reaguje na zvýšené prevádzkové náklady

Nové nariadenie by malo pomôcť vzdelávacej inštitúcii. Poslanci najbližšie rozhodnú o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách.

Ilustračný obrázok k článku Rodičia siahnu hlbšie do vrecka: Škola reaguje na zvýšené prevádzkové náklady
18
Galéria

Kvôli zvýšeným nákladom v škole aj klube plánujú upraviť podmienky tak, aby prevádzka bola plne zachovaná a rodičia by neplatili neúmerne veľa peňazí za svoje deti. Návrh na nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) predniesla samotná škola.

Negatívny vývoj

„Návrh zvýšenia poplatkov za školský klub deti a materskú školu bol na základe požiadavky našej základnej školy s materskou školou. Obec preto pripravila materiál na schvaľovanie obecnému zastupitelstvu. Navýšenie cien reflektuje, žiaľ, negatívny vývoj cien energií, prevádzkových nákladov ako aj rast minimálnej mzdy a pod.,“ priblížil nám starosta Trnovca nad Váhom Oliver Berecz.

Podľa starostu prijatiu návrhu na VZN predchádzala diskusia v rámci poslaneckého klubu a školy tak, aby minimalizovali dopad zvýšených cien na rodičov. „Z tohto dôvodu má obec v pláne najbližšie zabezpečiť napr. hygienické pomôcky, na ktorých sa v súčasnosti spolupodieľajú rodičia a pod.“ spresnil Oliver Berec.

Poplatky sa v škole nemenili od roku 2013. Odvtedy značne zdraželi prevádzkové náklady.

Miriam Žigová zo ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom pre náš portál uviedla:“k zvý­šeniu poplatkov v materskej škole a školskom klube musíme pristúpiť najmä preto, že sa zdvihli ceny elektriny, plynu aj vody, teda stúpli nám prevádzkové náklady.“

Za čo si priplatia?

Podľa návrhu nového nariadenia sa v dedine bude meniť výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Za deti od 3 rokov by po schválení návrhu mal rodič zaplatiť sumu 10 Eur. Vlani to bolo 6,50 eur, suma by tak stúpla o 3,50 eur.

Okrem toho by mal do platnosti vstúpiť poplatok „za pobyt dieťaťa za mesiace, v ktorých nedovŕšilo vek 3 rokov vo výške 15 eur," uvádza obec Trnovec nad Váhom.

Školský klub

Nový návrh zahŕňa aj poplatok za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí má prispieť zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 7 eur. Vlani rodičia zaplatili 4 eurá. To by pre školu predstavovalo o 3 eurá viac za dieťa.

Výnimky

Rodič poplatok neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ak rodič poberá dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Neplatí ani vtedy, ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo vynechá dochádzku do škôlky viac ako 30 kalendárnych dní.

Rovnako aj za dieťa, ktoré „nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku", uvádza škola v návrhu.

Podľa Miriam Žigovej budú radi, ak im nové poplatky pokryjú prevádzkové náklady. Rovnako vraj čas ukáže, či im vyššie ceny budú stačiť.

Foto: ilustračné

Vo fotogalérii uvidíte zábery z Kontraktačného dňa v Šali 2020.

Ďalšie zaujímavé informácie a aktuálne správy z celého Slovenska si môžete zabezpečiť sledovaním Dnes24 a Facebooku

Kontraktačný deň v Šali: Do nášho mesta zavítalo 25 cvičných firiem, FOTO
18
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie