Regionálne centrum hádzanej šliape už skoro rok: Ako to vidí trénerka Braunová?

V marci minulého roka sa v Šali odohral historický okamih. Nášmu mestu sa dostalo cti vybudovať tu jedinečné zariadenie.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Regionálne centrum hádzanej šliape už skoro rok: Ako to vidí trénerka Braunová?
Foto: Zlatica Gregorová

Členovia Slovenského hádzanárskeho zväzu pred viac ako rokom podpísali s vedením mesta Trojstrannú dohodu o vzájomnej spolupráci.

Mesto, klub aj zväz

Primátor mesta Šaľa Jozef Belický, podpredsedníčka výkonného výboru HK Slovan Duslo Šaľa Jana Nitrayová, prezident Slovenského hádzanárskeho zväzu Jaroslav Holeša, viceprezident SZH Ernö Kelecsényi i predsedsa HK Slovan Duslo Šaľa Pavol Šinkovič podpísali dokument, ktorým potvrdili i súčinnosť s miestnymi základnými školami – liahňami ďalších hádzanárskych talentov.

Trojstranná preto, že ju uzatvorili zástupcovia SZH, Mesta Šaľa a HK Slovan Duslo Šaľa. Financovanie projektu má na starosti Slovenský zväz hádzanej. Darina Braunová bola zvolená za hlavnú trénerku RCH v Šali a spolu s asistentom Slavomírom Vargom i s trénermi staršieho a mladšieho dorastu Ľudmilou Boltenkovou a Vladimírom Svitekom centrum kočírujú.

Pre Šaľu lopty aj bránky

Od vzniku šalianskeho centra prešiel istý čas, urobil sa kus práce a tak je načase predbežne hodnotiť. „Projekt RCH, zameraný na výchovu talentovanej hádzanárskej mládeže, ktorý sa začal 1. júla 2017 v ôsmich slovenských mestách funguje už takmer 10 mesiacov, čo dáva priestor na zverejnenie prvých pekných čísel. Za obdobie necelých 10 mesiacov sa podarilo získať pre hádzanú vďaka RCH a krúžkom na školách 692 nových detí zapísaných do matriky SZH a uzavreli sa zmluvy so 148 učiteľmi a trénermi,“ hodnotí doterajšiu činnosť centier Slovenský zväz hádzanej.

Za toto obdobie mal zväz prispieť na RCH a školy 920 hádzanárskych loptami a 74 bránkami. Konkrétne do Regionálneho centra hádzanej Šaľa putovalo 10 bránok a 100 lôpt. Pod palcom má 17 škôl a 362 detí.

Hlavná trénerka RCH Šaľa Darina Braunová tvrdí, že začiatky neboli ľahké, všetko chce svoj čas a je potrebné vychytať všetky „muchy.“ Cieľom je zvyšovať potenciál centra i naďalej.

Na jednej vlne

„Práca v RCH zo začiatku nebola taká jednoduchá, metodika ktorá bola vypracovaná pre všetky RCH  sa musela zapracovať do tréningov, čo robilo značné problémy. Trvalo niekoľko mesiacov, kým sme dospeli k jednotnému názoru, aby každý z trénerov pracoval podľa jednotnej metodiky. Mojou úlohou je trénerom v tejto metodike pomáhať, spolupracovať na tréningoch a hlavne odstraňovať chyby, ktoré v jednotlivých cvičeniach hráčky robia. Zúčastňujem sa na tréningových jednotkách dvakrát do mesiaca v každom klube, ktorý spadá do môjho regiónu a vediem tréningy,“ konštatuje Darina Braunová prostredníctvom Slovenského zväzu hádzanej.

Vďačná trénerka

Hlavná trénerka si pochvaľuje spoluprácu s riaditeľmi, učiteľmi aj trénermi v šalianskych školách a taktiež vyjadrila vďaku primátorovi Mesta Šaľa Jozefovi Belickému i HK Slovan Duslo Šaľa i ostatným, ktorí sa na vzniku a činnosti nášho hádzanárskeho centra podieľajú.

Zdroj: Dnes24.sk