Zlatica Gregorová Rôzne

Preveria zdravie Šaľanov: Vybrané domácnosti navštívia štatistici

Aj naša krajina sa zapojila do Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). To sa realizuje vo vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ilustračný obrázok k článku Preveria zdravie Šaľanov:  Vybrané domácnosti navštívia štatistici
Foto: Zlatica Gregorová

Hlavným cieľom získavania údajov je dosiahnuť obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, o tom, ako využíva zdravotnú starostlivosť a pod. „Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených 8000 domácností,“ uvádza Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na sala.sk.

Zistia info

Informácie budú získavať zamestnanci ŠÚ SR od 1. júla do 31. decembra 2019. Aj v šalianskych domácnostiach, ktoré budú vybrané do prieskumu počas uvedeného obdobia, sa zastavia poverení pracovníci. Ako uvádza ŠÚ SR, opytovateľ je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Ochrana údajov

Občania sa podľa Štatistického úradu SR nemusia báť o zneužitie osobných údajov. Tie sú chránené, tak, ako aj názory ohľadom zdravia, ktoré povereným pracovníkom poskytnú.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia,“ uvádza sa v oznámení.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie