Zlatica Gregorová Práca

Pracovná ponuka do školstva: V Šali je voľný post riaditeľa škôlky

Ak plánujete zmenu zamestnania a láka vás práca v školstve, prichádza jedinečná šanca. Mesto Šaľa nedávno zverejnilo ponuku na vedúcu pozíciu.

Ilustračný obrázok k článku Pracovná ponuka do školstva: V Šali je voľný post riaditeľa škôlky
Zdroj: Pixabay.com

Preto, aby ste sa mohli uchádzať o funkciu riaditeľa Materskej školy na Družstevnej ulici v Šali, mali by ste mať vhodnú kvalifikáciu. Podľa dostupných informácií na sala.sk je potrebná odborná a pedagogická spôsobilosť stupňa a odboru vzdelania pre príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom. Medzi osobitné predpoklady uchádzača o zamestnanie patrí absolvovanie prvej atestácie alebo získanie jej náhradnej formy a najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Požiadavky

Nový riaditeľ materskej školy by mal byť zdravotne spôsobilý, znalý legislatívy v oblasti školstva, komunikatívny a flexibilný. Mal by mať riadiace schopnosti a skúsenosti a zároveň byť občiansky bezúhonný. K ďalším požiadavkám patria i osobné a morálne predpoklady. Okrem toho je nutné, aby uchádzač o zamestnanie ovládal slovenský jazyk v úradnom styku a vedel pracovať na počítači.

Dokumenty

Ak sa chcete aj vy zapojiť do výberového procesu, pripravte si všetky potrebné doklady. Spolu s písomnou žiadosťou o zaradenie do výberového konania aj Profesijný životopis. Priložte overené fotokópie dokladov o vzdelaní, Doklad o absolvovaní prvej atestácie i Doklad o pedagogickej praxi a dôležité je i Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Popri dokumentoch je nutné vypracovať návrh koncepcie materskej školy (4–6 strán), ako by ste si predstavovali jej rozvoj. Nezabudnite na Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

Poštou alebo osobne

Záujemcovia o uvedenú funkciu by mali doručiť doklady v obálke s označením „Výberové konanie – Materská škola, ul. Družstevná 22, Šaľa”  – NEOTVÁRAŤ poštou na: Mesto Šaľa, Spoločný školský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa alebo do podateľne MsÚ v Šali najneskôr do 4. júla  2019 do 14.00 hod. „Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy,“ uvádza sala.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie