Ilustračný obrázok k článku Poslancov Šale čaká zasadnutie zastupiteľstva: Aký PROGRAM im pristane na stole?
Foto: Zlatica Gregorová

Poslancov Šale čaká zasadnutie zastupiteľstva: Aký PROGRAM im pristane na stole?

Mestských poslancov čaká ďalšie tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva. Sledujte, aké body programu budú rozoberať.

Samospráva
Samospráva

Poslancov Šale čaká zasadnutie zastupiteľstva: Aký PROGRAM im pristane na stole?

Mestských poslancov čaká ďalšie tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva. Sledujte, aké body programu budú rozoberať.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov Šale čaká zasadnutie zastupiteľstva: Aký PROGRAM im pristane na stole?
Foto: Zlatica Gregorová

Primátor Jozef Belický zvolal štvrté tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.

Poslanci sa stretnú 12. mája o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Pozrite si, aký program ich čaká.

Informačné materiály a správy

 1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 1/4/2022
 2. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022 – materiál číslo A 2/4/2022
 3. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 24 – 25 – materiál číslo A 3/4/2022

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030 – materiál číslo B 1/4/2022

Hospodárenie mesta

 1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021 – materiál číslo C 1/4/2022
 2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu – materiál číslo C 2/4/2022
 3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry – materiál číslo

Prečítajte si tiež

Majetkové záležitosti

 1. Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/4/2022
 2. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/4/2022
 3. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/4/2022
 4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 4/4/2022

Právne záležitosti

 1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ – materiál číslo F 1/4/2022
 2. Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“ – materiál číslo F 2/4/2022

Rôzne

 1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení – materiál číslo H 1/4/2022

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé čítanie

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín