Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká druhé rokovanie zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM zasadnutia
Zdroj: Mesto Šaľa

Poslancov čaká druhé rokovanie zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM zasadnutia

Mestskí poslanci sa stretnú na druhom tohtoročnom rokovaní zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Správy
Správy

Poslancov čaká druhé rokovanie zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM zasadnutia

Mestskí poslanci sa stretnú na druhom tohtoročnom rokovaní zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká druhé rokovanie zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM zasadnutia
Zdroj: Mesto Šaľa

Primátor Jozef Belický zvolal 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021.

Poslanci sa stretnú 13. mája o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Aký program ich čaká?

Informačné materiály a správy

 • Správy z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 1/2/2021
 • Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 2/2/2021
 • Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021 – materiál číslo A 3/2/2021

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia – materiál číslo B 1/2/2021
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa – materiál číslo B 2/2/2021
 • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022 – materiál číslo B 3/2/2021

Aktuálne zo Slovenska

Hospodárenie mesta

 • Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021 – materiál číslo C 1/2/2021
 • Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa – materiál číslo C 2/2/2021

Majetkové záležitosti

 • Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/2/2021
 • Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/2/2021
 • Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/2/2021
 • Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s.č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/2/2021
 • City cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 5/2/2021

Prečítajte si tiež

 • Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 6/2/2021
 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta – materiál číslo D 7/2/2021
 • Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali – Veči – materiál číslo D 8/2/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 9/2/2021

Právne záležitosti

 • Zmluva o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa – materiál číslo F 1/2/2021

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie lákavé články

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín