Ilustračný obrázok k článku Poslanci zo Šale budú opäť rokovať: Čo budú RIEŠIŤ na zasadnutí zastupiteľstva?
Foto: Zlatica Gregorová

Poslanci zo Šale budú opäť rokovať: Čo budú RIEŠIŤ na zasadnutí zastupiteľstva?

Leto je minulosťou a život sa vracia do bežného rytmu. Pracovné povinnosti čakajú aj na šalianskych mestských poslancov.

Samospráva
Samospráva

Poslanci zo Šale budú opäť rokovať: Čo budú RIEŠIŤ na zasadnutí zastupiteľstva?

Leto je minulosťou a život sa vracia do bežného rytmu. Pracovné povinnosti čakajú aj na šalianskych mestských poslancov.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci zo Šale budú opäť rokovať: Čo budú RIEŠIŤ na zasadnutí zastupiteľstva?
Foto: Zlatica Gregorová

Majetkové záležitosti

 1. MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/6/2022
 2. Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/6/2022
 3. Viera Sedláková, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/6/2022
 4. Mário Ondriáš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/6/2022
 5. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka – nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 5/6/2022
 6. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 6/6/2022
 7. Valter Gujber VALTY, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 7/6/2022
 8. BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď a BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička, 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 – materiál číslo D 8/6/2022
 9. BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 9/6/2022
 10. Michal Krajčír a manželka Veronika Krajčírová, Kráľová nad Váhom 684, 925 91 Kráľová nad Váhom – žiadosť o vzájomnú výpožičku pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 10/6/2022
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
 12. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa materiál číslo D 11/6/2022
 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b, 924 01 Galanta – materiál číslo D 12/6/2022
 14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa – materiál číslo D 13/6/2022
 15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 14/6/2022
 16. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – návrh na uzatvorenie dodatku č. 4 k Mandátnej zmluve č. 209/2018 zo dňa 29. 03. 2018 – materiál číslo D 15/6/2022
 17. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta – materiál číslo D 16/6/2022
 18. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ – materiál číslo D 17/6/2022

Právne záležitosti

 1. Zmluva o dielo č. 256/2022 za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“ – materiál číslo F 1/6/2022
 2. Zmluva o poskytovaní služieb č. 135/2022 na zabezpečenie starostlivosti o dreviny – materiál číslo F 2/6/2022
 3. Zmluva č. 450/2022 na dodanie tovaru s umiestnením a montážou „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“ – materiál číslo F 3/6/2022
 4. Rámcová dohoda „Oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa – materiál číslo F 4/6/2022
 5. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“ – materiál číslo F 5/6/2022

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín