Zlatica Gregorová Samospráva

Poslanci o školstve v Šali: Kvalitnú výučbu neguje zlý stav niektorých škôl

Na zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva boli prezentované aj výsledky žiakov. Ako vyhodnotili odborníčky minulý rok a čo ten súčasný?

Ilustračný obrázok k článku Poslanci o školstve v Šali: Kvalitnú výučbu neguje zlý stav niektorých škôl
27
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová

O stave mestských škôl informovala na zasadnutí vedúca Spoločného školského úradu (SŠÚ) Šaľa Erika Velazquezová. Spolu s kolegyňami Andreou Baran a Marianou Takáčovou spracovali štatistický materiál.

Do mesta musia dochádzať

Okrem šalianskych školákov do našich vzdelávacích inštitúcií chodí aj viacero cezpoľných. V aktuálnom školskom roku do Šale dochádzajú opäť aj žiaci z okolitých dedín. Podľa zverejnených informácií vedúcej školstva, je ich najviac v ZŠ s MŠ J. Murgaša (179), do ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM denne dochádza 120 žiakov. Do lavíc v ZŠ J. C. Hronského zasadá 100 žiakov z okolia, do ZŠ Ľ. Štúra prichádza 83, do ZŠ s MŠ Bernolákova 23 a do ZŠ J. Hollého 36 „cezpoľných“ žiakov.

"Nárast počtu dochádzajúcich žiakov o 31 v porovnaní s minulým školským rokom svedčí o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách,“ uviedla v rokovacích materiáloch Erika Velazquezová.

Kým od šk. roku 2008/2009 do šk. r. 2013/2014 v šalianskych školách zaznamenávali pokles prijatých žiakov, podľa vedúcej SŠÚ Šaľa ich počet opäť v mestských školách stúpa. V roku 2017/18 nastúpilo o 42 žiakov viac ako v predošlom školskom roku. Vlani počet stúpol o 43. V súčasnosti sa v základných školách počet žiakov zvýšil o 27.

Spoločný školský úrad sa zaoberá aj menej príjemnými činnosťami, ktoré súvisia s dochádzkou žiakov. Ide hlavne o zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky, ak žiak vymešká vyše 60 neospravedlne­ných vyučovacích hodín. V tom prípade školský úrad musí prejednávať priestupky so zákonnými zástupcami žiakov.

Vymeškané

„Podľa štatistických údajov z výkazov o dochádzke žiakov do základných škôl bolo vymeškaných spolu 183 016 hodín, z toho 181 595 ospra­vedlnených a 1 421 neospra­vedlnených. Oproti minulému roku celkový sa počet ospravedlnených hodín zvýšil o 25 780 a celkový počet neospravedlnených hodín sa znížil o 40,“ uviedla vedúca úradu.

115 integrovaných

Ak deviataci ukončia svoj ročník, ďalej pokračujú v povinnej dochádzke na strednej škole. Ako uviedla v správe vedúca SŠÚ Šaľa Erika Velazquezová, z deviatky odišlo 195 žiakov a z nižších ročníkov 21. Z tohto počtu sa 61 umiestnilo v 4-ročných gymnáziách, 107 v stredných školách a 25 v stredných odborných školách bez maturity. Do osemročného gymnázia nastúpilo 21 žiakov a zvyšní desiati navštevujú bilingválne gymnáziá. „V školskom roku 2018/2019 bolo evidovaných 115 individuálne integrovaných žiakov, čo je o 39 viac ako v predchádzajúcom období. Osem žiakov sa vzdelávalo v jednej špeciálnej triede v ZŠ s MŠ J. Murgaša,“ priblížila vedúca úradu.

Podľa štatistiky školského úradu, na konci školského roka 2018/2019 prospelo z 2094 žiakov, ktorí navštevovali šalianske mestské školy, celkovo 2 031 žiakov (t. j. 96,99 %). Neprospelo 23 žiakov a 40 neboli klasifikovaní. Ročník opakovalo 9 žiakov, pričom Opravnú skúšku vykonalo 14 žiakov.

Priemer známok

Vedúca SŠÚ Šaľa informovala aj o priemere známok v druhom polroku šk. r. 2018/2019. Štatistika sa týka žiakov základných škôl od 1.-9 . ročníka. Najnižší priemer známok má ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya a to 1,29. Za nimi sú žiaci ZŠ J. C. Hronského s priemerom 1,44. O niečo vyšší priemer majú žiaci ZŠ Ľ. Štúra, ktorí dosiahli 1,45 a za nimi nasledujú ZŠ s MŠ J. Murgaša s priemerom známok 1,48. Vyšší priemer majú žiaci zo ZŠ J. Hollého 1,57. Najvyšší priemer známok majú žiaci ZŠ Bernolákova 1,75.

Hodnotenie

Pracovníčky školského úradu vyhodnotili doterajší vývoj v šalianskom školstve porovnaním pozitív a negatív. Medzi pozitíva patrí okrem iného „veľmi dobrá úroveň vzdelávania v MŠ, ZŠ, ZUŠ a v CVČ, dobré výsledky v Testovaniach 5 a 9, profilácia škôl ako moderných, výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré využívajú vo svojej práci informačno-komunikačné technológie.“ K negatívam patrí nižšia odbornosť vo vyučovaní výchovných predmetov a informatiky, slabá fyzická zdatnosť žiakov, havarijný stav škôl i malá účasť rodičov na združeniach.

Vo fotogalérii uvidíte zábery z Odovzdávania nájomných bytov v Šali.

Foto: ilustračné

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií zo Šale a okolia.

V Šali odovzdali nájomné byty: Ich obyvateľov pozdravil aj minister Érsek, FOTO
27
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie