Polyfunkčný objekt S1 chcú rozšíriť: Mesto však neodsúhlasilo predaj pozemku

V minulom roku otvorilo svoje brány nové obchodné centrum. Teraz ho plánujú o niečo zväčšiť.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Polyfunkčný objekt S1 chcú rozšíriť: Mesto však neodsúhlasilo predaj pozemku
Foto: Zlatica Gregorová

Skoro štyritisíc metrov štvorcových predajnej plochy pre kúpychtivých rozličného tovaru. Sú tu predajne odevov, obuvi, hobby i potrieb do domácností, drogéria aj doplnky pre chlpatých zvieracích miláčikov. Celé centrum teraz plánujú o niečo rozšíriť.

Mestský pozemok

Návrh sa prerokúval na zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali, vo štvrtok 21. septembra 2017. Majiteľ polyfunkčnej budovy žiada mesto o kúpu pozemku na ul. Fr. Kráľa, ktorý sa nachádza pri existujúcich obchodných prevádzkach. Keďže sa jedná o mestský pozemok, nutnosťou je schválenie odpredaja poslancami MsZ.

Ako je uvedené v rokovacích materiáloch, „ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok susediaci s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a žiadateľ na tomto pozemku plánuje rozšíriť Polyfunkčný objekt S1. Žiadateľ ponúka vo svojej žiadosti kúpnu cenu vo výške 35 eur/m2. Ním ponúknutá cena sa pohybuje na úrovni priemernej ceny pozemkov v danej lokalite v zmysle hodnotovej mapy mesta Šaľa."

Zatiaľ len prenájom

Mestský úrad v Šali odporúčal poslancom MsZ možnosť zverejniť zámer prevodu pozemku majiteľovi S1. Predmetný pozemok totiž susedí s pozemkom žiadateľa a ten plánuje ďalej rozšíriť. K tejto téme sa rozprúdila diskusia. Niektorí poslanci sa vyjadrili za, iní sú proti rozšíreniu polyfunkčného objektu. Nakoniec sa zjednotili v názore, že mestský pozemok bude naďalej vo vlastníctve Mesta Šaľa, po dobu výstavby – rozšírenia objektu a o jeho odkúpenie bude môcť žiadateľ predložiť až skolaudovaní stavby.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame