Peter Štrbo Rôzne

Platinové sitká vôbec neboli nadbytočné, potrebovalo ich Duslo

V kauze "platinové sitká" vyplávali na povrch ďalšie skutočnosti. Kontrola spochybnila už oprávnenosť presunu z Dusla Šaľa do Dubnice, vyvrátila aj tvrdenia o nadbytočnosti platinových sitiek v rámci zásob hmotných rezerv, nakoľko Duslo v m

Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) dnes nevylúčila ďalšie personálne zmeny v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v súvislosti s kauzou predaja platinových sitiek. „Ja si myslím, že v krátkom čase budeme poznať výsledky vyšetrovania ministerstva vnútra a to je ten moment, kedy sa budeme rozhodovať o ďalších personálnych zmenách,“ uviedla po dnešnom rokovaní vlády. V súvislosti s kauzou prišla zatiaľ o funkciu šéfka hmotných rezerv Eva Hrinková, keď odstúpila na vlastnú žiadosť. Radičová dnes ozrejmila, že Úrad vlády (ÚV) SR už poskytol vyšetrovateľom závery zo svojej kontroly, ktorá odhalila porušenia zákona. Zisteniami sa však majú zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Vysvetlila, že ÚV mal iba kompetenciu preskúmať zmluvný proces, ako aj to, či sa vôbec malo pristúpiť k predaju sitiek z pohľadu dodržiavania legislatívy a predpisov.

Dnes zverejnený čiastkový protokol o výsledku kontroly spochybňuje už oprávnenosť presunu platinových sitiek zo spoločnosti Duslo Šaľa do firmy ZVS holding v Dubnici nad Váhom. Obidve boli tzv. ochraňovateľom komodity v správe SŠHR. „ZVS holding predmetné zásoby mobilizačných rezerv nemohol potrebovať, lebo účel ich použitia nezodpovedal výrobnému zameraniu spoločnosti,“ konštatuje kontrola. Takisto sa nepreukázala ani údajná nadbytočnosť platinových sitiek v rámci zásob hmotných rezerv. „Domnienka SŠHR, že ZVS holding skladuje vo svojich skladoch z pohľadu SŠHR nadbytočné mobilizačné zásoby, nebola kontrolnému orgánu doložená žiadnym relevantným dokladom,“ upozorňuje kontrola. Duslo Šaľa dokonca neskôr potrebu platinových sít potvrdilo, a teda ochraňovateľ nemal dôvod na predloženie návrhu na ich vyčlenenie.

V súlade so zákonom o štátnych hmotných rezervách nebol podľa kontroly ani postup pri obstaraní znaleckého posudku na stanovenie hodnoty platinových sitiek. „Tým, že nové ocenenie znaleckým posudkom bolo vykonané pred stanoviskom Ministerstva hospodárstva SR a s vylúčením ochraňovateľa, porušila SŠHR zákon,“ konštatuje vo svojich záveroch. Pochybnosti vyjadrili kontrolóri aj o podmienkach a priebehu elektronickej aukcie, v ktorej sa platinové sitká predali. „Aukcia nebola vyhlásená v súlade s ustanovením zákona o správe majetku štátu, lebo jej vyhlásenie bolo zverejnené len na webovom sídle kontrolovaného subjektu,“ upozorňuje protokol z kontroly s tým, že aukcia prebehla podľa pravidiel stanovených internou smernicou SŠHR. Porušené boli však aj súťažné podklady aukcie, keď záujemcovia neboli vyzvaní na účasť v nej listom.

Výzva na účasť v aukcii neobsahovala podľa kontroly východiskovú cenovú ponuku, minimálnu sumu ani údaje o časových limitoch na podávanie návrhov počas aukcie, čím bola porušená aj interná smernica SŠHR. „Výzva bola obsahovo nejednoznačná aj ohľadne lehoty ukončenia aukcie, v spôsobe ukončenia aukcie a ohľadne automatického predĺženia aukcie,“ upozorňuje protokol. Kontrola vo svojich záveroch spomína tiež sťažnosti neúspešných uchádzačov o kúpu platinových sitiek, týkajúce sa priebehu a technického zabezpečenia aukcie. Vzhľadom na 3-sekundovú odozvu aukčného systému spochybnili napríklad možnosť predloženia najvyššej cenovej ponuky v poslednej sekunde vymedzeného 20-minútového intervalu. Kontrola však možnosť pochybenia v tomto prípade nevedela potvrdiť ani vyvrátiť.

**Vývoj kauzy od jej prevalenia až po odvolanie šéfky štátnych hmotných rezerv: **

  1. [link=http://www­.sala24.sk/clan­ky?extend.119656_Stat-predal-platinu-za-stvrtinu-trhovej-ceny.52]Štát predal platinu za štvrtinu trhovej ceny[/link]
  2. [link=http://www­.sala24.sk/clan­ky?extend.119655_Fir­ma,–ktora-prisla-lacno-k-statnej-platine,–prehovorila.52]Fir­ma, ktorá prišla lacno k štátnej platine, prehovorila[/link]
  3. [link=http://www­.sala24.sk/clan­ky?extend.119653_Vla­da-odvolala-sefku-statnych-hmotnych-rezerv-Hrinkovu.52]Vláda odvolala šéfku štátnych hmotných rezerv Hrinkovú[/link]

Zdroj: TASR, Webnoviny Foto: SITA

Najčítanejšie