OZ Šaľa Tvoje mesto má za sebou aktívne leto: Čo sa im podarilo a čo chystajú?

Mnohým obyvateľom nášho mesta je iste dobre známe. Niektorí sú priamo jeho členmi, iní spolupracovníkmi a všetci majú plné ruky práce.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku OZ Šaľa Tvoje mesto má za sebou aktívne leto: Čo sa im podarilo a čo chystajú?
Zdroj: Róbert Andráši , Marika Hrabovská

Združenie spolčuje občanov najmä preto, aby pomáhali svojmu mestu. OZ Šaľa – Tvoje mesto robí aktivity v rôznych oblastiach. Okrem organizovania spoločenských, športových a kultúrnych podujatí sú to predovšetkým činnosti, ktoré podporujú ochranu životného prostredia, pomáhajú v sociálnej oblasti a udržujú aj družobné vzťahy s partnerskými mestami Šale prostredníctvom ich partnerských klubov.

Stredobodom boli lavičky

V druhej časti roku 2018 sa im podarilo zorganizovať viacero brigád, ktoré boli zamerané na čistotu šalianskych sídlisk. Ako nám povedal predseda OZ Šaľa – Tvoje mesto Róbert Andráši, v lete spolu s občanmi obnovili a umiestnili viac ako päťdesiatku lavičiek, ktoré slúžia na odpočinok. „Hlavným projektom bolo obnoviť lavičky pre ľudí, ktorí idú z cintorína po oboch stranách. Lavičky sme obnovili na jednej strane cintorína na ulici SNP od železničnej stanice popri cintoríne až po Kráľovskú ulicu. A na druhej strane cintorína až po Vlčanskú ulicu,“ uviedol Róbert Andráši.

Členom združenia sa podarilo umiestniť aj niekoľko vynovených a aj ďalších – úplne nových lavičiek v uliciach: Nešporova, Bottova, Okružná, Hlboká, Jazerná, Nezábudkova, Vlčanská, Hollého a Narcisova i na Hornej ulici pri artézskej studni.

Ako sme sa ďalej dozvedeli od Róberta Andrášiho, ich hlavným záujmom neboli iba lavičky, ale spolu s obyvateľmi maľovali ploty predzáhradiek, konštrukcie na bicykle aj prvky pre deti na detských ihriskách. Materiál, potrebný k týmto činnostiam získalo združenie od sponzorov a využili aj vlastné zdroje. „Podmienka toho, kde budeme robiť lavičky bolo, aby sa podieľali na ich osádzaní a obnove aj obyvatelia sídlisk, kde sa práve lavičky osádzali. Takto sme sa snažili obyvateľov motivovať k aktivite, aby mali svoje okolie kde bývajú upravené, skrášlené,“ priblížil Róbert Andráši.

Čistenie brehov Váhu

Posledný augustový víkend zorganizovali členovia OZ Šaľa – Tvoje mesto 3. ročník Sídliskovice so súťažou vo varení guláša, zábavou pre deti a dospelých a ocenením aktívnych občanov mesta Šaľa. Aktuálne jesenné mesiace využívajú na dlhodobý projekt, ktorým je Čistenie brehov Váhu. Podľa slov Róberta Andrášiho, každú septembrovú sobotu začínajú upratovať brehy Váhu o 9.00 hod. V nepárny týždeň čistia šaliansku stranu Váhu a v párny týždeň sa vyberú na večiansku stranu a to až do posledného októbrového víkendu.

Bez blšáku

Nemenej zaujímavým počinom je organizovanie blšákov od roku 2013. Počas nich ste si mohli nakúpiť zaujímavé predmety alebo veci za lacný peniaz, tak, ako sa to robilo pred dávnymi rokmi. Onedlho už táto aktivita bude v réžii iného subjektu. Posledný blšák zorganizovalo OZ Šaľa – Tvoje mesto 21. júla 2018. Túto tradíciu prenechávajú členovia združenia novovznikajúcemu Blšaliaku. „22. septembra 2018 sme spoluorganizovali blšák OZ Blšaliak a OZ Šaľa – Tvoje mesto a ďalšie blšáky už bude organizovať OZ Blšaliak,“ vyhlásil Róbert Andráši.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk