Opäť ocenia osobnosti Šale: Aj vy môžete navrhnúť svojho kandidáta

Iste niet človeka, ktorý by sa nepotešil, ak mu niekto prejaví sympatie za jeho úspechy. Väčšinou sa dosahujú trpezlivosťou a obrovským zanietením.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Opäť ocenia osobnosti Šale: Aj vy môžete navrhnúť svojho kandidáta
Zdroj: TASR

Ceny získavajú športovci, umelci, herci rôzneho veku a odvetvia. V Šali sa tiež každoročne udeľujú. Kto akýmkoľvek spôsobom prispel k reprezentácii mesta, dosiahol poriadny úspech alebo sa inak v dobrom zviditeľnil, môže byť medzi hlavnými aktérmi tradičného slávnostného podujatia.

Navrhnite kandidáta

I tento rok sa bude udeľovať. Mesto Šaľa v týchto dňoch zverejnilo „Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2018.

Tri kategórie

  • Čestné občianstvo mesta Šaľa
  • Cena mesta Šaľa
  • Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, sochy, busty, pomníka

Navrhnutá osobnosť nášho mesta tak môže byť čestným občanom, získať ocenenie mesta alebo mu môže byť zhotovená pamätná tabuľa či busta. Záleží na vás, koho zo svojho okolia navrhnete.

Do konca septembra

Všetky návrhy musia byť doručené najneskôr do 30. septembra 2018 a mali by obsahovať všetky náležitosti o tom, kto osobu navrhuje i o osobe, ktorá je na ocenenie navrhnutá. Nesmú chýbať vaše kontaktné údaje ako aj zdôvodnenie, prečo si myslíte, že by dotyčnej osobe mala byť cena udelená. Môžete použiť aj tlačivo, ktoré si nájdete na stránke mesta.

Osobne aj poštou

Vaše návrhy môžete doručiť osobne na Partizánsku č. 20 v Šali, kde dočasne sídli Mestský úrad alebo zaslať poštou na Nám. sv. Trojice č.7. 927 15 Šaľa. Informácie získate u Gabriely Kukučkovej na tel.č.: 770 2351 alebo e.mailom na: kukuckova@sala.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk