Zlatica Gregorová Samospráva

Oceňovanie šalianskych osobností: Poslanci schválili nové nariadenie

Aj v našom meste je mnoho šikovných ľudí. Či už v kultúre, športe alebo vzdelávaní sú adepti na ocenenie.

Ilustračný obrázok k článku Oceňovanie šalianskych osobností: Poslanci schválili nové nariadenie
13
Galéria

Je veľa činovníkov, ktorí sa aktivitám pre verejnosť venujú na úkor voľného času a osobných záujmov. Len preto, aby dosiahli čo najlepšie výseldky, prípadne odovzdali čo najviac svojich skúseností zverencom.

Práve týmto občanom sa každoročne v našom meste udeľujú Ceny mesta Šaľa. Ich mená narvhnú samotní občania. V súvislosti s ním nedávno šalianski poslanci schvaľovali zosúladenie terminológie a taktiež aj vypustenie niektorých ustanovení zo Všeobecne záväzného nariadenia z roku 2011.

Ocenenia

Podľa zverejnených informácií mesta Šaľa ide o schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mesto Šaľa už tradične udeľuje tieto ocenenia:

Čestné občianstvo mesta Šaľa udeľuje mesto Šaľa fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, o medzinárodné priateľstvá a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami. Patria tu aj občania, „ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi alebo sa zaslúžili o tieto skutočnosti iným konaním hodným zreteľa,“ uvádza radnica na sala.sk.

Cena mesta Šaľa Mesto Šaľa môže byť udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti, významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré pomohli rozvoju mesta. Taktiež tu patrí aj propagácia a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí. Nemenej dôležité sú i osoby, ktoré pomáhali pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku.

Cena primátora mesta Šaľa sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám alebo kolektívom pôsobiacim na území mesta, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta v oblasti sociálnej, hospodárskej, kultúrnej, športovej, vedeckej, výchovy a vzdelávania, prípadne v iných sférach verejného života.

Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka môže byť udelené osobnosti za pozitívny prínos na celkový spoločenský, kultúrny a hospodársky rozvoj mesta, regiónu. Taktiež aj za „mimoriadnu úroveň dosiahnutú v oblasti spoločenského a verejného života, výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, techniky, ekonomiky, športu, publicistiky, ochrany ľudských práv, životného prostredia,“ uvádza sala.sk.

Adepti

Svojho adepta na ocenenie môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ako aj primátor mesta a poslanci a taktiež aj komisie MsZ v Šali. O tom, kto získa Cenu primátora mesta Šaľa rozhodne samotný primátor. Ostatné návrhy – Čestné občianstvo mesta Šaľa, Cena mesta Šaľa a zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka môže verejnosť poslať sekretariátu primátora po tom, ako bude zverejnený oznam.

Kontaktné údaje

Favoriti bývajú navrhovaní zvyčajne do 30. septembra 2019. K menu oceneného potom pripíšte titul, dátum narodenia, adresu, štátnu príslušnosť, funkciu a zhodnotenie úspechov či vyznamenaní a sféru pôsobenia. Okrem toho nezabudnite pripísať svoje kontaktné údaje.

Všetky návrhy posúdia členovia komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa. Tie následne schvália šalianski poslanci. Budúci držitelia ocenení si ich preberú na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zároveň sa zapíšu do Pamätnej knihy mesta Šaľa.

In memoriam

„Výnimočne sa môžu ocenenia Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa udeliť fyzickej osobe in memoriam. Ak sa udeľuje ocenenie (Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena mesta Šaľa) in memoriam, dostane plaketu, vecný dar a listinu o jeho udelení pozostalý (manžel/ka, prípadne iný blízky príbuzný),“ informuje šalianska radnica.

Vo fotogalérii si pozrite zábery z vlaňajšieho oceňovania osobností.

Foto: ilustračné

V Šali sa konala významná udalosť: Odovzdali ceny osobnostiam, FOTO
13
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie