Zlatica Gregorová Samospráva

Obnova kulturáku i plavárne: Radnica rozbehla niekoľko veľkých projektov

Rok 2020 je už v plnom prúde. Aj šalianska samospráva si vyhrnula rukávy a uskutočňuje svoje zámery.

Ilustračný obrázok k článku Obnova kulturáku i plavárne: Radnica rozbehla niekoľko veľkých projektov
5
Galéria

Na niektoré pomôžu európske dotácie, na iné zase pôjde čiastka z vlastného rozpočtu. Aj v Šali majú v pláne niekoľko väčších projektov, ktoré by mali obohatiť život obyvateľov mesta a zároveň ho zmodernizovať. Ktoré majú aktuálne na muške?

Príprava

„Šalianska radnica je aktívna aj počas zimy. Pracuje prevažne na príprave investičných zámerov tak, aby na jar či počas letných mesiacov mohli byť realizované, alebo, aby mohli byť predložené v rámci rôznych výziev, s cieľom získania mimorozpočtových zdrojov na ich realizáciu,“ uviedla Dajana Hanesová z Mestského úradu Šaľa.

Ešte na sklonku minulého roka prišlo k podpisu zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku. Ten mesto získalo na projekt “Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa“. Čiastka predstavuje 85%  oprávnených výdavkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita životného prostredia.

Modernizácia

„V rámci tohto projektu sa bude realizovať zateplenie strechy a fasády budovy, ako aj výmena vonkajších výplní okien a dverí. Na dofinancovanie tohto projektu budú však potrebné ďalšie zdroje. V súvislosti s výmenou veľkorozmerných sklenených výplní, budú vysťahované aj viaceré priestory. Zámerom mesta je spojiť túto investíciu aj s čiastočnou rekonštrukciou interiéru. Táto by sa mala týkať aj kinosály. Na výmenu sedačiek bola schválená dotácia z Audiovizuálneho fondu," potvrdila Dajana Hanesová.

Celkovo teda investície do kultúrneho domu v Šali budú kryté z viacerých zdrojov vo výške 779 824,74 eur a vlastných zdrojov mesta v sume 41 043,41 eur. V súčasnosti radnica dokončuje rozpočet rekonštrukcie interiéru pre verejné obstarávanie.

Predstaničný priestor

Vo fáze prípravy je aj projekt predstaničného priestoru. Po spracovaní projektovej dokumentácie pre územné konanie, boli vypracované podklady pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Začalo sa územné konanie a následne mesto dostalo rozhodnutie o umiestnení stavby. Voči rozhodnutiu sa však odvolalo Združenie domových samospráv, zatiaľ teda nenadobudlo právoplatnosť.

Výstavba bude závisieť od procesu povoľovania stavby a výšky dotácií, ktoré chce mesto získať v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Súbežne s týmito aktivitami rokovala ďalšia pracovná skupina úradu, niekoľko mesiacov so Železnicami Slovenskej republiky kvôli dotknutým pozemkom. Tie chce mesto získať do dlhodobého nájmu. Konalo sa niekoľko stretnutí s cieľom vyrokovať čo najlepšie podmienky nájmu pre mesto,“ vyhlásila Dajana Hanesová.

Cyklotrasa

Ďalším náročným projektom je vybudovanie cyklotrasy do Diakoviec. Po výstavbe cyklotrasy z Veče do Dusla, aktuálne chystajú dokumenty a podklady pre územné konanie. „Súbežne sa rieši majetkové vysporiadanie, ktoré bude nevyhnutné pre neskoršie stavebné konanie. Aj tu sa bude mesto snažiť získať aj mimorozpočtové zdroje na neskoršiu realizáciu projektu. Avšak aj tento musí byť pripravený do fázy vydaného stavebného povolenia, aby sa mohlo uchádzať o dotáciu zo štátu," spresnila šalianska hovorkyňa.

Revitalizácia lesoparku je tiež živým zámerom, ktorý chce mesto predložiť v rámci výzvy tzv. grantov EHP a Nórska. Tie podporujú aktivity, ktoré prispejú k zníženiu emisií CO2. Radnica chce v projekte uplatniť výsadbu stromov a revitalizáciu verejných priestorov až po zateplenie objektov.

Plaváreň

Ďalším projektom je aj rekonštrukcia strechy šalianskej plavárne. Podľa šalianskej hovorkyne ide o náročný proces kombinácie riešenia vlastníckej stránky tohto objektu s prípravou dokumentov aj získania finančného krytia. Po dlhodobom riešení, ako zachovať vodný stánok, prišla napokon skvelá správa. Vláda SR v týchto dňoch priklepla Mestu Šaľa na opravu strechy plavárne dotáciu 1 075 000 eur.

„Ročne plaváreň navštevuje takmer 46 000 plavcov, z toho približne 5 000 je len predškolákov a školákov. Okrem toho ďalšie služby plavárne ročne využíva približne 8 300 návštevníkov. Po získaní tejto finančnej pomoci od štátu bude mesto opäť robiť všetko preto, aby sa plaváreň znovu otvorila čo najskôr,“ vyhlásila Dajana Hanesová z Mestského úradu Šaľa.

Foto: ilustračné

Vo fotogalérii si pozrite vizualizáciu šalianskeho lesoparku.

Sledujte nás aj na Dnes24 a Facebooku a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií z celého Slovenska.

Revitalizácia lesoparku v Šali
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie