Obec Neded potrebuje riaditeľku MŠ: Môžete nastúpiť vo februári

Miestna materská škola potrebuje novú šéfku alebo šéfa. Čo všetko potrebujete k tomu, aby ste práve vy boli tým naj kandidátom?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Obec Neded potrebuje riaditeľku MŠ: Môžete nastúpiť vo februári
Zdroj: Dnes24.sk

V každom prípade sú pre vás dôležité TIETO požiadavky, ktoré obec Neded stanovila. Ak uspejete, nastúpite od 1. februára 2018.

Pedagogička s atestáciou

Predpokladom k získaniu tejto pracovnej ponuky je ukončené vzdelanie v pedagogickom odbore s päťročnou praxou a absolvovanou prvou atestáciou. Uchádzač musí byť na funkciu riaditeľky, či riaditeľa osobnostne, morálne aj zdravotne spôsobilý, bezúhonný a mal by ovládať štátny jazyk. K ďalším požiadavkám patrí aj znalosť práce na PC a mať prehľad o legislatíve materskej školy.

V prípade, že vás pracovná ponuka oslovila, k Prihláške do výberového konania priložte aj overené kópie požadovaných dokladov, profesijný životopis a Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Nutné je tiež doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať uvedenú funkciu spolu s dokladom o prvej atestácii ako aj potvrdenie o dĺžke praxe a váš koncept budúceho rozvoja materskej školy, ktoré by mali byť rozpísané na 1 – 2 strany formátu A4.

Do januára

Všetky doklady spolu so Súhlasom na použitie vašich osobných údajov adresujte na: Obec Neded, Obecný úrad, Hlavná č. 844, 925 85 Neded najneskôr do 8. januára 2018 do 12.00 hod. Obálku označte nápisom Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Baláta 134, Neded – NEOTVÁRAŤ!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk