Občianske združenie pomôže s dotáciami: Predstavili už aj tohtoročné výzvy

Členom združenia sa podarilo získať finančnú dotáciu na rozvoj obcí. Program pre rozvoj vidieka SR pomohol k zisku miliónovej finančnej injekcie.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Občianske združenie pomôže s dotáciami: Predstavili už aj tohtoročné výzvy
Foto: Zlatica Gregorová

OZ Vitis zapojením sa do výzvy Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER získalo presne sumu 1 008 298,09 eur . To znamená široké možnosti využitia uvedenej čiastky pre potreby svojich členských obcí. O tom, že združenie má široké pole pôsobnosti a nie je mu ľahostajná situácia na našom vidieku, dokazuje aj to, že ich prioritu je „zvýšiť kvalitu života obyvateľov MAS VITIS a zlepšiť ekonomické prostredie prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry, skvalitňovaním služieb a vytváraním nových pracovných príležitostí v území,“ ako uvádza združenie.

Občianske združenie existuje od roku 2003 a najskôr združovalo prevažne nitrianske obce, avšak neskôr sa k nim pridali aj šalianski členovia Močenok, Hájske, Horná Kráľová a Trnovec nad Váhom.

Aktuálne šance

Len nedávno združenie OZ Vitis avizovalo, že je možné zapájať sa do výziev, aktuálnych pre tento rok. Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok sú súčasťou Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. S harmo­nogramom výziev boli v januári tohto roka oboznámení už aj starostovia obcí, patriacich do OZ Vitis.

Podľa informácií OZ Vitis sa už v marci 2018 bude možné zapojiť do programu „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.“ Dotácie by sa dali využiť na „výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov ako aj výstavbu, rekonštrukciu a údržbu odvodňovacích kanálov.

Vďaka financiám by mohlo dôjsť k „zlepšeniu vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, verejnej zelene.“ Príspevok predstavuje sumu 5 000 až 20 000 eur a dá sa využiť na dopravné prepojenie a dostupnosť a čiastka od 5 000 do 13 000 eur by zase mohla pomôcť k „zlepšeniu kvality zelene a celkového vzhľadu obcí.“ Ďalšie výzvy budú platné v druhej polovici roka 2018.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame