Zlatica Gregorová Rôzne

Obchvat Šale: Pre výhrady jedného z účastníkov museli opakovať verejnú súťaž

Výstavba očakávaného diela je dlhodobou záležitosťou. O jeho realizáciu bojovalo mesto aj jednotlivci už pred rokmi.

Ilustračný obrázok k článku Obchvat Šale: Pre výhrady jedného z účastníkov museli opakovať verejnú súťaž
4
Galéria

Po stretnutiach s ministrom dopravy Árpádom Érsekom či Petrom Pellegrinim, ako aj intervenciách primátora Jozefa Belického i ďalších členov vedenia mesta sa nakoniec podarilo rozhýbať obchvatovú mašinériu. Prvé kroky sa udiali vlani, keď Slovenská správa ciest odkupovala potrebné pozemky od ich majiteľov. Napriek administratívnym náležitostiam, ktoré väčšinou takéto projekty zdržiavajú, sa podarilo tento rok vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela „Cesta I/75Šaľa- obchvat“.

Výhrady k súťaži

V apríli Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil zákazku Slovenskej správy ciest (SSC). Už v máji však voči nej jeden záujemca vyslovil výhrady. „Slovenskej správe ciest ako verejnému obstarávateľovi bola elektronicky dňa 29.4.2019 doručená žiadosť o nápravu a smerovala proti podmienkam uvedeným v oznámení v rámci vyhláseného verejného obstarávania pre nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác,“ uvádza ÚVO.

Záujemca žiadal nápravu v bodoch, ktoré obsahujú informácie o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii. Ďalej ide o to, že budúci zhotoviteľ stavby „musí predložiť certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO14001 a EMAS Enviromentálne manažérstvo a audit, vydaný nezávislou inštitúciou,“ informuje zákazka. Podľa záujemcu ide o diskrimináciu uchádzačov.

Neuznali

Prvú podmienku SSC upravili, tak, aby sa uchádzači mohli výzvy zúčastniť. Druhú pripomienku však cestári neuznali ako právoplatnú. „Nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že táto podmienka napĺňa znaky diskriminácie, práve naopak, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou obstarávaní v každej vyspelej spoločnosti. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu,“ uvádza ÚVO k zákazke.

Nakoniec ju SSC teda rozšírili o viac možností, aby sa dotknutá firma, aj tie ostatné, mohli súťaže zúčastniť. Víťaz mal byť stanovený v júni tohto roka.

Pre vybavovanie výhrad sa čas opäť predĺžil. SSC opäť zverejnila novú verejnú súťaž v auguste tohto roka. Hlavným predmetom zákazky je vybudovanie preložky cesty I/75 v dĺžke 11,783 km. V rámci výstavby sa počíta aj s úpravou ciest II., III. triedy, miestnych komunikácií a poľných ciest ako aj s 13 mostnými objektmi. Súčasťou projektu je aj následná úprava okolia ako sú protihlukové steny, výsadba zelene, oplotenie a pod.

Obchádzkové cesty

Realizácia preložky cesty bude ovplyvňovať čiastočne premávku na ceste I/75 na začiatku a na konci úseku. Pri budovaní okružných križovatiek na ceste I/75, III/50811 a II/562 budú vybudované obchádzkové cesty a časť okružnej križovatky, na ktoré bude presmerovaná doprava, následne bude dobudovaný zvyšok okružnej križovatky,“ uvádza sa v zákazke.

60 miliónov eur

Predpokladaná hodnota zákazky je 60 316 898 eur bez DPH. Jediným kritériom ohľadom ponúk je najnižšia cena. Víťazná firma, ktorá bude mať na starosti výstavbu šalianskeho obchvatu, má byť známa v najbližších dňoch. Po podpise zmluvy by dielo malo byť dokončené najneskôr do 1096 dní.

Vo fotogalérii si pozrite zábery zo Šale a jej nových dopravných zrkadiel, ktoré osádza radnica.

foto: ilustračné

V Šali zvyšujú bezpečnosť: Inštalujú zrkadlá, FOTO
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie