O krok bližšie k rekonštrukcii

Rekonštrukcia križovatky ciest Dolná, Družstevná a Vlčanská v Šali je o krok bližšie k jej dokončeniu, keďže bolo vydané stavebné povolenie. V súčasnosti sa bude hľadať dodávateľ prác...

Televizia KREA

V priebehu minulého roku mesto Šaľa predalo Nitrianskemu samosprávnemu kraju časť pozemku na križovatke ciest Dolná, Družstevná a Vlčanská. Zámerom predaja za symbolickú jednu korunu mala byť úprava križovatky na okružnú. Úrad NSK v týchto dňoch pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Celá rekonštrukcia bude stáť 1 375 870,66 eur (41 449 479,50 SK)
Mesto združenou investíciou, vidí urýchlenie procesu výstavby novej križovatky. „Je to dosť ťažký dopravný uzol, kde bolo niekoľko havárií, kvôli tomu sa toto a aj minulé zastupiteľstvo snaží o to, aby čím skôr bol tento uzol dotvorený kruhovou križovatkou.“ pre TV KREA povedal Ing. Ladislav Gáll prednosta MsÚ v Šali
Začatie výstavby novej okružnej križovatky je naplánované na september tohto roku s tým, že práce by mali byť ukončené v auguste roku 2010.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.