Ilustračný obrázok k článku Nový rok s novou prácou: Hľadajú riaditeľa základnej školy
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Nový rok s novou prácou: Hľadajú riaditeľa základnej školy

Chceli by ste začať nový rok s novou prácou? Pokiaľ hľadáte poriadnu výzvu, aktuálna ponuka je tu možno práve pre vás.

Správy
Správy

Nový rok s novou prácou: Hľadajú riaditeľa základnej školy

Chceli by ste začať nový rok s novou prácou? Pokiaľ hľadáte poriadnu výzvu, aktuálna ponuka je tu možno práve pre vás.

Ilustračný obrázok k článku Nový rok s novou prácou: Hľadajú riaditeľa základnej školy
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Obec Močenok vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Močenok, Školská 1699, 951 31. Obec zverejnila informácie k výberovému konaniu na svojej webovej stránke.

Medzi kritériá na uchádzača patrí minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov, a schopnosť samostatnej práce s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).

Uchádzač musí doručiť písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní, overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie a čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odsúdený za trestné činy ani v súčasnosti nie je proti nemu vedené trestné stíhanie. V prípade, že sa o pozíciu hlási uchádzač, ktorý bol v minulosti riaditeľom školy, musí doručiť aj vyhlásenie, že nebol odvolaný.

Zabudnúť by ste nemali ani na profesijný životopis, doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, písomný návrh koncepcie rozvoja školy a jej súčastí a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Požadované doklady treba doručiť do 1. februára 2021 do 13.00 hodiny na poštovú adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82,951 31 Močenok, s označením: „Neotvárať – výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ“.

„Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, vyhlasovateľ výberového konania do výberového konania nezaradí. Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním," informuje obec v informáciách o výberovom konaní.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Viac informácií zo Šale a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie