Nitriansky kraj dotuje aj náš okres: Čítajte, ako pomáhajú mestu aj vidieku

Pravidelne zverejňujú výzvy, do ktorých sa môžu samosprávy zapájať. Stačí len vypracovať kvalitný projekt a uspieť.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Nitriansky kraj dotuje aj náš okres: Čítajte, ako pomáhajú mestu aj vidieku
Foto: Zlatica Gregorová

Premeniť svoje vízie na skutočnosť mestu a o obciam nášho okresu Šaľa pomáha vo veľkej miere Nitriansky samosprávny kraj. Potrebný je nápad i financie a potom sa už len pustiť do práce.

Dotácie pre okres Šaľa

Nedávno Nitriansky samosprávny kraj zverejnil informácie o tom, komu sa podarilo dotácie získať. Ponúkame vám prehľad schválených žiadostí nášho okresu o Nenávratný finančný príspevok Regionálnej integrovanej územnej stratégie NSK. „Východiská pre realizáciu integrovaného prístupu v SR zakotvuje Partnerská dohoda SR na roky 2014–2020 prostredníctvom nástrojovointe­grované územné investície (ďalej len ,,IÚÍ„), udržateľný mestský rozvoj (ďalej len ,,UMR“) a miestny rozvoj vedený komunitou,“ uvádza Nitriansky samosprávny kraj.

NSK dotácie rozdelil na projekty, ktorých žiadateľmi bolo Mesto Šaľa, Močenok i Tešedíkovo. Pozrite si náš prehľad, ako ho zverejnil NSK:

Investície do ciest II. triedy. Na tento projekt kraj vyčlenil sumu 4 150 241,68 eur. Trasa dlhá 20,022 km sa začína križovatkou v Trnovci nad Váhom, odbočka na Cabaj – Čápor a končí v Nitre na križovatke s cestou I/64. Viac si môžete prečítať v článku:Cestári pokračujú v opravách: V pláne sú ďalšie rekonštrukcie v okrese Šaľa

V sekcii Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy bola ďalším finančným príspevkom suma 1 127 855,26 eur. Tá bude využitá v už rozbehnutom projekte Cyklotrasa za za zamestnaním do priemyselného areálu. Žiadateľom je Mesto Šaľa, ktoré chce svojim obyvateľom poskytnúť maximálny komfort pri bezmotorovej doprave na bicykli zo Šale do Dusla. Viac informácií nájdete v článku: Cyklotrasa v Šali má zelenú: Mesto dostalo dotáciu!

Močenok aj Tešedíkovo

Spomedzi viacerých žiadateľov sa v Procese deinštituciona­lizácie existujúcich zariadení ako jediný úspešný žiadateľ presadil Močenok. Miestnu Komunitu Kráľovnej pokoja kraj podporil sumou 704 276,09 eur.

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl možno chápať napríklad aj ako zväčšovanie existujúcich priestorov škôlky alebo výstavbu ďalších objektov. Tu patria rôzne stavebné úpravy, ktoré umožnia prijať vyšší počet detí ale aj doplnenie výbavy materskej školy. Už vlani sme vás v článku Šalianskym školám svitá na lepšie časy: Pomôžu aj projekty informovali o projekte MŠ na Družstevnej ulici v Šali. Jeho hlavný cieľom je rozšíriť kapacity kvôli vyššiemu počtu detí, ktoré ju budú navštevovať.

Žiadateľmi v tejto oblasti bol aj Močenok a Tešedíkovo. Nenávratný finančný príspevok pre Šaľu na žiadosť Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa predstavuje sumu 655 595,00 eur. Na projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok získala obec 374 775,00 eur a malým Tešedíkovčanom prestavia spoločenské centrum na materskú školu i vďaka Nenávratnému finančnému príspevku vo výške 91 988,94 eur.

Šaliansky vnútroblok

Poslednou dotáciou boli žiadosti v rámci Regenerácie vnútroblokov sídlisk. Tú získali financie tri subjekty. Medzi nimi i Mesto Šaľa s projektom Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa. NFP tu predstavuje sumu 493 910,57 eur. Podrobnosti si môžete prečítať TU: V Šali vybudujú nové ihriská: Pre vnútroblok už získali financie, FOTO

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame