Zbavia sa samohybného mechanizmu: V Hornej Kráľovej sa dohodli na jeho predaji

Len nedávno sa v obci miestni poslanci rozhodovali, či kúpiť nový traktor, alebo nie. Nakoniec ku kúpe zaujali negatívne stanovisko.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Zbavia sa samohybného mechanizmu: V Hornej Kráľovej sa dohodli na jeho predaji
Foto: Zlatica Gregorová

V hre však bol aj predaj obecného honu – samohybného mechanizmu a taktiež obecného traktora, ktoré obec vlastní. Na kúpu mechanizmov dostala obec viacero ponúk. Na predaj jedného z nich – honu práve vypísali verejnú súťaž.

Šestťisícová ponuka

Ako sa na marcovom rokovaní uzniesli poslanci v Hornej Kráľovej, aby mohli hon predať, musia vypísať verejnú súťaž. Podľa dostupných informácií, starosta Emil Rábek už aj určil komisiu, ktorá posúdi všetky ponuky na predaj obecného mechanizmu. Poslanci sa nakoniec uzniesli aj na cene za obecný hon a to v sume 6000 eur.

Samohybný Detvan

Obec už aj zverejnila Obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejšiu ponuku na odkúpenie hnuteľnosti. Ide o pracovný stroj samohybný UNO 180 DETVAN (kolesový nakladač) za vyššie spomínanú sumu. Súťaž obec vyhlásila 5. marca 2018 a svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať do 20. marca 2018 na adresu Obecného úradu v Hornej Kráľovej. Ako obec informuje vo Výzve, víťazom a budúcim majiteľom honu bude ten, kto príde s najvýhodnejšou ponukou.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame