Nededský úrad opeknie: Kompletne ho zateplia

Viacerým obciam v našom šalianskom okrese sa úspešne darí získavať granty. Finančné prostriedky často putujú na modernizáciu budov.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Nededský úrad opeknie: Kompletne ho zateplia
Zdroj: TASR

Momentálne sa bude rekonštruovať aj Obecný úrad v neďalekom Nedede. A budú aj pristavovať.

Populárne aj výhodné zateplenie

V posledných rokoch také populárne zatepľovanie rodinných domov aj bytov sa dotklo aj verejných objektov. Väčšina z nich má svoje najlepšie obdobie za sebou, keďže boli vybudované prevažne v sedemdesiatych, či osemdesiatych rokoch. To znamená, že ide o 30 až 40 – ročné stavby.

Dnes už sú na trhu zase iné, moderné, ekologické stavebné materiály, ktoré okrem iného dopomôžu k menším prevádzkovým nákladom. Využívanie interiéru, ako aj vonkajšie poveternostné vplyvy predstavujú celkovú opotrebovanosť. Tak, ako každú vec treba po čase zrenovovať, v prípade stavieb to platí dvojnásobne.

Projekt Ministerstva životného SR prostredia tak znamená pre obce a mestá značnú pomoc. Vďaka finančným príspevkom im postačí na rekonštrukciu len niekoľkopercen­tný výdaj.

Obec Neded sa taktiež zapojila do projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded. Nenávratný finančný príspevok obec získa vďaka Operačnému programu – Kvalita životného prostredia. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. V projekte je naplánované aj vybudovanie prístavby.

Moderné i ekonomicky výhodnejšie

Rekonštrukcia zahŕňa stavebné práce na kancelárskych budovách, ako aj zatepľovanie vonkajších múrov a práce na zastrešení. Ako uvádza Verejné obstarávanie k uvedenej zákazke, pôjde o „Kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), výmenu výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, výmenu krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, výmenu zdroja tepla (technológia kotolne), reguláciu a výmenu VT a rozvodov."

Približná suma stavebných prác je 139 611,03 € bez DPH. Po ich skončení budova Obecného úradu v Nedede získa moderný vzhľad, ekologickejší ráz a aj úsporu prevádzkových nákladov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame