Mestský úrad sa bleskovo mení: Pozrite si najnovšie FOTO

Budova Mestského úradu v Šali už len matne pripomína, ako asi vlani vyzerala. Objekt vďaka rekonštrukcii naberá nový, modernejší ráz.

Zlatica Gregorová

Je zrejmé už na prvý pohľad, že po dokončení bude budova spĺňať parametre modernej stavby.

Potrebné opravy

I keď funkčnosť pôvodného objektu je nepopierateľná, po rokoch už predsa len bolo potrebné pristúpiť k radikálnym opatreniam. Prefukujúce okná, chabé dvere a zastaralý interiér prinútil miestnu samosprávu premýšľať o rekonštrukcii. Mesto dalo vypracovať projekt a získalo aj finančné prostriedky, takže sa po všetkých administratívnych opatreniach pustilo do prestavby.

Ekonomickejšia prevádzka

Keďže súčasná architektúra spája moderné s účelným, objekt úradu dostane nielen nový šat, ale aj jeho prevádzka bude úspornejšia. Prestavbou sa docielia zlepšené tepelno – fyzikálne vlastnosti budovy mestského úradu znížia náklady na energie a predĺžia jeho životnosť. Dispozičné riešenie mestského úradu ostáva zachované. Nemení sa funkcia budovy.

Samotné stavebné práce sa začali na sklonku minulého roka a nepretržite pokračujú ďalej. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ zahŕňa množstvo prác, ktoré bude potrebné urobiť. Na začiatku to boli predovšetkým búracie práce, výsledkom ktorých bolo odstránenie balkónov.

Tento rok

Budova spolu so strechou budú zateplené a novotou budú voňať aj všetky okná a dvere. Ako uvádza zákazka k projektu, okrem iného sa počas rekonštrukcie počíta s montážou nového osobného výťahu, vzduchotechnikou s chladením, rekonštrukciou ústredného kúrenia, výmenou rozvodov ÚK a vykurovacích telies, zmenou palivovej základne z plynu na centrálny zdroj tepla.“ Rekonštrukcia úradu by mala byť skončená do konca tohto roka.

Zdroj: Dnes24.sk