Mestskí policajti slúžili aj v decembri: Čoho sa previnilci dopustili koncom roka?

Najväčšieho počtu priestupkov sa u nás dopúšťajú vodiči. Teraz ich prevýšili iné prípady.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti slúžili aj v decembri: Čoho sa previnilci dopustili koncom roka?
Foto: Zlatica Gregorová

Pozrite sa na to, ako to u nás vyzeralo pred koncom roka 2017. Šalianski mestskí policajti v decembri 2017 riešili 332 prípadov a rozdali 70 pokút. Ich celkový suma predstavovala 795 €. Čo zamestnávalo príslušníkov mestskej polície v Šali? To sa dozviete z Policajného denníka vedúceho oddelenia štatistiky a evidencie MsP Šaľa, Jána Komjáthyho. Prečítajte si aj najzaujímavejšie decembrové krimi prípady.

Pomýlené WC

Dňa 1.12.2017 o 10,3­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Vlčanskej 20-ročná K. K. zo Šale má nezhody s 51-ročným F. K. t.č. bez ulice. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informuje Ján Komjáthy. Že ľudia sa niekedy správajú bezohľadne a nanajvýš nepremyslene, dokazuje ďalší policajný záznam. „Dňa 2.12.2017 o 12,5­0 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. SNP 51-ročným F. K. t.č. bez ulice vykonáva potrebu na verejnom priestranstve. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím,“ zapísal Ján Komjáthy.

Vozil sa v košíkoch

Svoj vlastný sklad si na verejnom priestranstve bez povolenia zriadila obyvateľka Malej Mače. „Dňa 7.12.2017 o 16,1­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej sú na chodníku dosky. Hliadka MsP zistila, že majiteľkou je 35-ročná M. H. z Malej Mače. Menovaná bola vyriešená napomenutím,“ uvádza Ján Komjáthy z MsP Šaľa.

A opäť nechýbali zatúlané psíky. „Dňa 7.12.2017 o 19,1­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej sa túla pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila, že majiteľom psa je 34-ročný M. Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €,“ uvádza policajný zápis Jána Komjáthyho. Ani trúfalé počínanie dospelého Šaľana neostalo bez povšimnutia. “Dňa 10.12.2017 o 03,1­0 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul.Hlavnej 18-ročným T. D. zo Šale sa vozí na nákupných košíkoch. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím."

Názov priestupku Počet
Iné prípady 88
O cestnej premávke 70
Verejný poriadok 50
O cestnej premávke (zákazové značenia) 35
Pult centralizovanej ochrany 31
O cestnej premávke (tráva,chodník) 27
Podmienky držania psov 10
Občianske spolunažívanie 7
Ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov 4
O nakladaní s komun.odpadom a drob. stavebným odpadom 3
Trestné činy 3
Iné priestupky proti poriadku v správe 2
Dopravné nehody 1
O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy 1
   

Obťažovanie sprevádzané alkoholom bolo na programe počas Druhého sviatku vianočného. „Dňa 25.12.2017 o 21,3­4 hod. MsP zistila, že na ul. Staničnej požíva alkoholické nápoje a vulgárne vykrikuje 51-ročný F. K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informuje Ján Komjáthy. Podobný prípad sa stal o pár dní. „Dňa 28.12.2017 o 22,1­0 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Hlavnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 21-ročný M. M. zo Šale . Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informoval Ján Komjáthy.

Nelegálna skládka

Ku kuriozitám tohto mesiaca sa dá zaradiť aj posledný vlaňajší prípad. „Dňa 30.12.2017 o 11,4­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P. Pázmáňa neznáma žena vyhadzuje nábytok. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 50-ročnú I. N. z Galanty. Menovaná skládku odstránila a bola vyriešená napomenutím,“ zdokumentoval Ján Komjáthy.

Zdroj: Dnes24.sk