Mestskí policajti sa opäť činili: Koľko priestupkov vyriešili v máji?

Starajú sa o pokoj a priadok v meste. Často ich však zamestnávajú rôzne prečiny. Čo všetko museli riešiť počas uplynulého mesiaca?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti sa opäť činili: Koľko priestupkov vyriešili v máji?
Zdroj: TASR

Ani v minulom mesiaci príslušníci Mestskej polície Šaľa nezaháľali. O rušný priebeh ich pracovnej smeny sa postarali spoluobčania rôznych vekových kategórií s rozličnými prehreškami. V máji tohto roka sa naši policajti chrániaci poriadok v Šali zaoberali množstvom priestupkov. Spolu vyzbierali od previnilcov 64 pokút v celkovej sume 695 eur.

PRIESTUPOK POČET
O nakladaní s komun.odpadom a drobným stavebným odpadom 3
O zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa 3
Pult centralizovanej ochrany 45
Verejný poriadok 67
Občianske spolunažívanie 6
Proti majetku 5
Podmienky držania psov 5
O cestnej premávke 86
O cestnej premávke ( zákazové značenia) 71
O cestnej premávke ( tráva, chodník) 47
Na úseku živ. prostredia 2
Dopr. nehody 2
Trestné činy 6
Iné prípady 80

SPOLU : 428 Blokové pokuty: 64 v sume 695 eur

A teraz je už čas na niekoľko zaujímavých prípadov, ktoré sa v tomto mesiaci diali v Šali. V kriminálnej oblasti kraľoval alkohol, rušenie nočného pokoja i vypaľovanie trá­vy.

V prípadoch najviac dominuje alkohol

Podľa zápisku v policajnom denníku veliteľ oddelenia evidencie a štatistiky Jána Komjáthyho z MsP Šaľa „dňa 1.5.2017 o 07,4­5 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. Hlavnej sa vyzliekal neznámy muž. Hliadka na mieste zistila, že sa jednalo o 19 – ročného  J.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený blokovou  pokutou 30 €."

Ako sa ďalej píše v zápisníku, počas „dňa 8.5.2017 o 11,2­0 hod. MsP zistila, že v Nemocničnom parku spí  na lavičke  28 – ročný A.P. t. č. bez ulice a 44 – ročný A.C. z Hornej Kráľovej. Menovaní boli vyriešení napomenutím." V ten istý deň „8.5. 2017 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Jazernej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal  46 – ročný M.K. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím,“ uvádza veliteľ Ján Komjáthy.

V ohrození bola i čerpacia stanica

O dva dni neskôr okrem iného mestskí policajti mali do činenia i s neznámym podnapitým mužom. „Dňa 10.5.2017 o 02,3­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej v priestoroch čerpacej stanice sa v podnapitom stave nemiestne správa neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 43 – ročného  P.Č. z Bánova. Menovaný bol z miesta vykázaný  a za priestupok bol vyriešený blokovou pokutou 30 €.“

Veliteľ oddelenia štatistiky a evidencie Ján Komjáthy zaevidoval i tento prípad: „Dňa 12.5.2017 o 18,0­5 hod. bolo na MsP nahlásené  , že na ul. Partizánskej  38 – ročný A.N. z Horných Salíb sa v podnapitom stave dobíja do nocľahárne . Po príchode hliadky MsP sa situácia ukľudnila a menovaný bol vyriešený napomenutím.“

Šaľu navštívil s nedobrým úmyslom a to vypaľovať suchú trávu muž zo susednej dediny. „Dňa 15.5.2017 o 09,3­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jaseňovej 55 – ročný  J.K. z Kráľovej nad Váhom spaľoval trávu. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informuje Ján Komjáthy z MsP Šaľa a v zápiskoch nie je núdza ani o krádeže. „Dňa 18.5.2017 o 17,0­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej  sa dopustila drobnej krádeže.  39 – ročná  S.R. zo Srbska. Menovaná bola vyriešená blokovou  pokutou 20 €, informoval Ján Komjáthy z MsP Šaľa. “

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame