Mestská polícia sa v októbri činila: Zabránila samovražde, riešila aj priestupky

Príslušníci Mestskej polície Šaľa sa i v októbri mali čím zaoberať. O ich výjazdy sa postarali najmä nedisciplinovaní vodiči i ďalší previnilci.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mestská polícia sa v októbri činila: Zabránila samovražde, riešila aj priestupky
Zdroj: TASR

Október 2017 znamenal odliv v peňaženkách tých, ktorí mali do činenia s porušovaním predpisov a nariadení. Naši mestkí policajti uložili 76 blokových pokút v celkovej sume 850 eur.

Pozrite sa na to, čo bolo témou októbrových prípadov, ako ich zaznamenal vedúci odd. štatistiky a evidencie MsP Šaľa, Ján Komjáthy.

Voľný pohyb psa a vylepovanie plagátov

„Dňa 2.10.2017 o 16,3­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Javorovej sa túla pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila , že majiteľom psa je 57 – ročný H.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený blokovou pokutou 10 €,“ informuje záznam Jána Komjáthyho. Nedovolené lepenie plagátov bolo riešením ďalšieho prípadu. „Dňa 2.10.2017 o 22,4­0 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. Štúrovej neznáma žena vylepuje plagáty. Hliadka na mieste zistila, že sa jednalo o 21 – ročnú V.N. z Horného Jatova. Menovaná plagáty odstránila a bola vyriešená napomenutím,“ uvádza Ján Komjáthy a približuje aj ďalšie prípady krádeže a bitky.

Bitka s krvavými následkami

„Dňa 5.10.2017 o 14,5­2 hod. bola na MsP nahlásená drobná krádež na ul. Lúčnej. Hliadka na mieste zistila, že priestupku sa dopustila 58 – ročná B.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená blokovou pokutou 20 €." Dňa 7.10.2017 o 03,2­5 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej sa strhla bitka. Hliadka na mieste zistila, že 33 – ročný J.H. zo Šale má zranenia a preto bola privolaná RZP, ktorá previezla menovaného do NsP Galanta. Následne hliadka MsP zadržala podozrivých 17 – ročného J.F. zo Šale a 25 – ročného D.F. zo Šale. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa, " uvádza Ján Komjáthy v policajnom zápisníku.

Chcel spáchať samovraždu

O tom, že odpad patrí do nádob na to určených , niet pochýb. Nie kždý má v tom jasno. Svedčí o tom ďalší prípad. „Dňa 8.10.2017 o 10,4­8 hod. MsP zistila, že na ul. SNP 39 – ročný Z.Ch. z Trnovca nad Váhom a 36 – ročná K.D. z Dlhej nad Váhom vynášali do veľkoobjemového kontajnera nedovolený odpad. Odstúpené na MsÚ Šaľa odbor životného prostredia," uvádza Ján Komjáthy.

O život sa chcel pripraviť mladý Šaľan, ktorému v skutku našťastie zabránili. „Dňa 11.10.2017 o 15,2­5 hod. 33 – ročný Ľ.M. zo Šale nahlásil na MsP , že chce spáchať samovraždu. Operačný na MsP zistil, že menovaný sa nachádza v pivničných priestoroch na ul. Narcisovej. Hliadka po príchode na miesto zabránila menovanému spáchať samovraždu obesením. Bola privolaná hliadka OO PZ a RZP. Menovaný bol prevezený RZP do NsP Galanta,“ uvádza Ján Komjáthy.

Pozrite si zbierku niekoľko zaujímavých prípadov z minulého mesiaca.

NÁZOV PRIESTUPKU POČET

O cestnej premávke 106
Iné prípady 74
O cestnej premávke (tráva,chodník) 50
Verejný poriadok 47
O cestnej premávke (zákazové značenia) 45
Pult centralizovanej ochrany 39
Podmienky držania psov 15
Proti majetku 8
Občianske spolunažívanie 7
Trestné činy 6
Na úseku životného prostredia 2
Ktorým sa  ustanovujú pod. súvisiace s držaním psov 1
O nakladaní s komun. odpadom a drob. stav. odpadom 1
Na úseku kultúry 1
Iné priestupky proti poriadku v správe 1
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame