Zlatica Gregorová Samospráva

Mesto sa uchádzalo o viacero dotácií: Aké projekty čakajú na finančnú injekciu?

Na prvom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa poslanci dozvedeli o súčasnom stave zámerov. Vypracovali ich kompetentní v radnici.

Ilustračný obrázok k článku Mesto sa uchádzalo o viacero dotácií: Aké projekty čakajú na finančnú injekciu?
Foto: Zlatica Gregorová

Vyhlasovateľom výziev zaslali žiadosti o dotácie. Ktoré z nich uspeli, na ktoré sa čaká a ktoré zamietli? Súčasný stav projektov priblížila prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová na februárovom zastupiteľstve.

Nástroje aj práca

Mesto sa koncom roka 2019 zapojilo do výzvy bankovej spoločnosti s projektom Hudobné nástroje pre FS Šaľan. Podporiť ho mohli aj samotní občania. Vďaka množstvu hlasov sa mestu podarilo získať 1000-eurovú dotáciu. Členovia súboru sa už môžu tešiť na nové nástroje do výbavy.

Ďalším úspešným a schváleným zámerom, s ktorým šalianska radnica skúsila šťastie, je účasť v Národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu marinalizované rómske komunity. Podľa dostupných informácií ide „o Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z Európskeho sociálneho fondu vo výške 85 %. Patrí tu aj úhrada výdavkov Terénnej sociálnej práce do max. výšky celkovej ceny práce 1575 eur za mesiac a pre terénnej práce 1 036 eur za mesiac."

Zatiaľ neuspeli

Medzi žiadosťami, ktoré požadovanú dotáciu nezískali, bol projekt Oprava hydroizolácie strešného plášťa ZŠ J. Hollého, Šaľa. Žiadosť o poskytnutie dotácií adresovalo mesto Šaľa Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Podľa dostupných informácií, mesto žiadalo dotáciu 13 500 eur. Za rok 2019 však nebolo uvedené v zozname a tak dotáciu nezískalo.

Fond na podporu umenia vyhlásil koncom roka 2019 výzvu na zisk maximálnej dotácie vo výške 40 000 eur s 5% spolufinancovaním. V našom meste bojovali o príspevok na podujatie Zlatá priadka Šaľa 2020. Požadovaná čiastka 19 900 eur však bola na jeho organizáciu zamietnutá.

Pre školu

V posudzovacom procese je aj ďalší projekt, týkajúci sa základnej školy. Na Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali môže mesto získať 200 000 eur od Environmentálneho fondu. Ak bude žiadosť schválená, k dotácii zo svojho vrecka doplatí povinných 5%.

Tesne pred koncom roka 2019 sa v šalianskej radnici zapojili do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To poskytne žiadateľom dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rok 2020. V prípade schválenia dotácie, by budova krízového centra prešla prvou etapou rekonštrukcie a to výmenou vonkajších výplní. Mesto na tento účel požiadalo o sumu 11 7163,13 eur. Žiadosť je v posudzovaní.

Na umenie

Už aj tento rok sa radnica stihla zapojiť do ďalšej výzvy Fondu na podporu umenia. S projektom Ján Boťán sa usiluje o zisk dotácie vo výške 32 320 eur. Tento zámer patrí do kultúrnej sféry. Ide o tanečno-dramaturgické predstavenie. Hlavnou témou je životný príbeh kuruckého generála Jána Boťána, ktorý, okrem významných vojenských počinov, absolvoval štúdiá u šalianskych jezuitov. Aj tu sa čaká na výsledok.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé informácie a aktuálne správy z celého Slovenska si môžete zabezpečiť sledovaním Dnes24 a Facebooku

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie