Mesto rozdelilo dotácie: TIETO projekty získali peniaze na realizáciu

Do konca mája ste mohli porozmýšľať nad tým, čo by bolo v meste dobré uskutočniť. Úspešným schválili finančné prostriedky. Ste medzi nimi aj vy?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto rozdelilo dotácie: TIETO projekty získali peniaze na realizáciu
Foto: Zlatica Gregorová

Šaliansky magistrát totiž zverejnil Výzvu na ich predkladanie. Pozrite sa na to, čo všetko by Šaľania chceli zrealizovať.

Participatívny znamená spolupodieľajúci sa. Teda, ak žiadateľ vypracoval a predložil projekt, v konečnom dôsledku sa na ňom musí aj sám aspoň čiastočne podieľať. Teda na ňom participovať. Celková suma, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva v Šali schválili na tento rok je 5000 eur. Rámcovým programom bolo Prostredie pre život.

Podporia 5 projektov

Keďže o šikovných ľudí v našom meste nie je núdza a dobrých nápadov nikdy nie je dosť, mesto vybralo až päť predkladateľov projektov. Napriek tomu, že zámerom bolo podporiť tri víťazné projekty, nakoniec zastrešia aj ďalšie dva. A kto teda môže počítať s podporou?

  • 1. Detská radosť – najkrajšia radosť
  • 2. Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku Lúčna
  • 3. Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku Narcisova
  • 4. POĎme Tam – zatraktívnenie priestoru na sídlisku
  • 5. Rozšírenie detských prvkov na detskom ihrisku 1. mája

Navrhovateľom projektu č. 1. je Slavomír Čačaný zo Šale. „Predpokladaná výška rozpočtu je 2000 eur. V tejto lokalite sa v súčasnosti nachádza pieskovisko a preliezačka­.V rámci projektu sa vybuduje preklápacia hojdačka, pružinová hojdačka a šmykľavka,“ informuje Alexandra Szabová z MsÚ v Šali a zároveň dodáva, že "obyvatelia ul. Lúčnej, Šaľa v zastúpení Róberta Andrášiho stoja za návrhom č. 2. Predpokladaná výška rozpočtu je 2090 eur. V lokalite sa nachádza oplotené detské ihrisko, v ktorom sú šmykľavka, pružinové prvky a preliezačky. Ihrisko sa na základe žiadosti doplní o hojdačku a detský kolotoč.“  

Obyvatelia za dobrú vec

Navrhovateľmi tretieho víťazného projektu sú obyvatelia bytoviek na ul. Narcisovej, Šaľa v zastúpení Ing. R. Andrášiho. „Predpokladaná výška rozpočtu je 640 eur. Doplní a obnoví sa pôvodné ihrisko a pieskovisko. Na ihrisku podľa žiadosti obyvateľov pribudne preklápacia hojdačka a zabezpečí sa výmena piesku v pieskovisku,“ informuje Alexandra Szabová z MsÚ v Šali.

Štvrtý projekt, ktorý nebude financovaný Participatívnym rozpočtom je zatraktívnenie sídliskového priestoru. Realizáciu navrhol Rastislav Gabera zo Šale. Podľa plánov, mesto časť sídliska pri ul. Novomestského zazelení a vytvorí oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie. Predpokladaná výška rozpočtu je 2000 eur. Poslednými šťastlivcami sú opäť obyvatelia, tentoraz ul. 1. mája. V tejto časti je podľa nich žiadúce, opätovne umiestniť detské hracie prvky. S pomocou Mesta Šaľa budú na želané miesta osadené. Predpokladaná výška rozpočtu je 1150 eur.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame