Mesto chce oživiť Veču: Zrevitalizujú tam vnútroblok ulíc

V januári tohto roka Mesto Šaľa zverejnilo Výzvu na predkladanie ponúk k projektu. V týchto dňoch už mesto plánuje schválenie žiadosti.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto chce oživiť Veču: Zrevitalizujú tam vnútroblok ulíc
Foto: Zlatica Gregorová

V nej bude mesto žiadať o nenávratný finančný príspevok. Projekt je totiž zahrnutý do Integrovaného regionálneho operačného programu „Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa.“

Cintorínska a Slnečná ulica

V tomto prípade pôjde o oživenie vnútorného areálu ulíc Cintorínska a Slnečná, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Šale, vo Veči. V týchto častiach sú zelené plochy, avšak sú zanedbané a málo využité. Po dokončení rekonštrukcie Cintorínskej ulice by revitalizáciou získala mestská časť krajšiu obytnú aj rekreačnú zónu.

Žiadosť schvália poslanci

Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Šaľa, Alexandry Szabovej, bude Žiadosť o NFP schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 29. júna 2017. Po schválení žiadosti by sa projekt mohol začať realizovať už v budúcom roku, na jar 2018. Projekt je súčasťou programu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Štúdia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami výzvy na predkladanie projektov, ktorú vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Riadiaci orgán pre IROP," informuje mestský web, sala.sk.

Obsahom realizačných prác by mala byť revitalizácia zelene, rekonštrukcia už existujúcich športovísk, ako i spevnenie plôch a výmena verejného osvetlenia, osadenie lavičiek a ďalších parkových prvkov. Predpokladaná hodnota zákazky: 15.733,00 eur bez DPH.

Zdroj: Dnes24.sk