Kraj vyhlásil výberové konanie: Ponúkajú miesto riaditeľa polikliniky

Po schválení štatútu šalianskej poliklinike nasleduje obsadzovanie pracovných pozícií v nej.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Kraj vyhlásil výberové konanie: Ponúkajú miesto riaditeľa polikliniky
Foto: Zlatica Gregorová

Nitriansky samosprávny kraj začal s výberom vhodného kandidáta, či kandidátky do riadiacej funkcie, ktorá by zdravotnícke zariadenie mala pod palcom. Pozrite sa, čo by ste mali spĺňať, ak sa chcete o ponúkanú pozíciu uchádzať.

Požiadavky pre uchádzača

Medzi hlavné kvalifikačné predpoklady patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s piatimi rokmi praxe v zdravotníckej oblasti, vo finančnom manažérstve alebo tri roky praxe na riadiacej pozícii. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o ponúkané miesto musíte byť bezúhonný a ovládať legislatívu v zdravotníctve. Vašou výhodou bude, ak máte organizačné, riadiace schopnosti a ste schopný vykonávať požadované právne úkony v plnom rozsahu. K požiadavkám, ktoré uviedol NSK patrí i predloženie Vášho projektu, ktorým prispejete k rozvoju Polikliniky Šaľa.

Profesijný životopis

Spolu so žiadosťou o zamestnanie priložte prihlášku na zaradenie do výberového konania a profesijný životopis. Nezabudnite na overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ako i čestné prehlásenie o absolvovaní odbornej praxe a Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. „Priložte i písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ informuje NSK na svojej webovej stránke.

Nepremeškajte termín

Všetky potrebné doklady doručte do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja najneskôr do 25. apríla 2017 do 15.00 hod. Ak potrebné dokumenty chcete poslať poštou, adresa je: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM, Rázusova 2A,949 01 Nitra. Obálku označte „Výberové konanie – riaditeľ Poliklinika Šaľa“.

Ak budete medzi vybranými uchádzačmi, úrad Vám svoje stanovisko oznámi do 7 dní pred začatím výberového konania.

Zdroj: Nitriansky samsoprávny kraj

Odporúčame