Kraj podporil tri naše pamiatky: Opravia kostoly a hudobnú sálu!

Skrášľovanie a obnova kultúrnych pamiatok neostáva len na pleciach miestnych samospráv. Potrebné práce pomáha vykryť aj Nitriansky samosprávny kraj.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Kraj podporil tri  naše pamiatky: Opravia kostoly a hudobnú sálu!
Foto: Zlatica Gregorová

Finančné dotácie pomôžu teraz aj trom kultúrnym pamiatkam z nášho, šalianskeho okresu.

Chrámy a kostoly sú historickými skvostmi, ktoré prežili mnohé desaťročia. Každá šalianska dedina či mesto minimálne jednu takúto pamiatku má. I keď sú postavené z odolných materiálov a zub času sa na nich tak okato nepodpisuje, v rámci prevencie je občas potrebné urobiť zopár renovačných prác. Práve z tohto dôvodu sa do výzvy ohľadom „Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja" zapojili aj obce Hájske a Močenok.

Rozdajú sedemdesiat tisíc

Finančné prostriedky budú hradené z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 a boli chválené Zastupiteľstvom NSK pred nedávnom. Ako Nitriansky samosprávny kraj zverejnil, zástupcovia nášho okresu uspeli spolu s ďalšími 35 žiadateľmi. Úrad rozdelil celkovo 70 000 eur.

Sanačný systém v Hájskom

Prvým úspešným žiadateľom z okresu Šaľa je Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Hájske. Do výzvy sa zapojili s projektom vytvorenia sanačného omietkového systému na stenách v interiéri kostola. Konkrétne ide o Rímskokatolícky kostol sv. Barbory v Hájskom, ktorého vznik sa datuje k roku 1841. Kostol, stojaci v centre dediny, prešiel niekoľkými stavebnými úpravami. Na omietkový systém cirkev získala dotáciu od NSK vo výške 1900 eur.

I druhá žiadosť sa týkala opravy kostola. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Močenok žiadala prostredníctvom výzvy na opravu kostolných múrov. Kostol sv. Klimenta v Močenku dostal z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja celkovo 1500 eur.

Zreštaurujú hudobnú sálu

K posledným zástupcom nášho kraja sa radí opäť Močenok a odtiaľ pochádzajúca Komunita Kráľovnej pokoja. V obci existuje od roku 2003 a miestny kaštieľ je okrem Domova sociálnych služieb aj Detským domovom. Ako z komunity informujú, „súčasťou života v DSS Močenok je aj pracovná terapia, ktorá okrem údržby kaštieľa a bežných každodenných prác zahŕňa prácu na hospodárstve. Klienti sa pod vedením pracovných asistentov starajú o ošípané, ovce a kravu, chováme tiež pávy, pštrosa, daniele a muflóny. Biskupský kaštieľ v Močenku získal na reštauračné práce v Hudobnej sále celkovo 2500 eur.

Zdroj: Dnes24.sk