Január v znamení KRIMI: Šalianski policajti riešili alkohol aj pichnutie nožom

Strážcovia poriadku sa zapotili aj začiatkom tohto roka. O plné nasadenie sa im postarali výtržníci, ktorých bolo treba prinajmenšom napomenúť.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Január v znamení KRIMI: Šalianski policajti riešili alkohol aj pichnutie nožom
Foto: Zlatica Gregorová

Dokopy šalianski policajti vyriešili v januári 2019 spolu 309 prípadov. Previnilcom rozdali 56 pokút vo výške 765 eur. Pozrite sa, čo ich zamestnávalo najviac. Prípady zapísal vedúci odd. štatistiky a evidencie MsP Šaľa, Ján Komjáthy.

Spory a alkohol

Požívanie alkoholu na verejnosti sa nevyplatilo trom ľuďom. „Dňa 2.1.2019 o 11­.19 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej požívajú alkoholické nápoje neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 52–ročného F.K. t.č. bez ulice,31–ročného J.V. z Trnovca nad Váhom a 45–ročnú Z.K. Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím,“ uviedol Ján Komjáthy.

Spory a hádky boli príčinou ďalšieho riešenia mestských policajtov. „Dňa 3.1.2019 o 09­.54 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. L.Svobodu má nezhody 50–ročná B.G. zo Šale s 57-ročným L.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ zapísal Ján Komjáthy. O niekoľko dní neskôr sa stal závažnejší prípad. Ako informoval Ján Komjáthy, „dňa 11.1.2019 o 01­.45 hod. KRPZ Nitra požiadalo MsP o spoluprácu nakoľko 30–ročný E.K. z Macedónska pichol nožom svojho spolubývajúceho . Hliadka MsP podľa popisu zadržala menovaného a následne odovzdala na OO PZ Šaľa.“

O tom, že ani žobranie nie je v Šali raritou sa mestskí policajti presvedčili aj začiatkom roka. Ako zapísal Ján Komjáthy, „dňa 13.1.2019 o 11­.44 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. SNP neznámy muž obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 31-ročného S.R. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.“

Milovníci psov dali príslušníkom MsP Šaľa tiež zabrať. „Dňa 16.1.2019 o 08­.46 hod. MsP zistila, že na ul. L.Svobodu sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľa psa, ktorým bol 27–ročný M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ zapísal Ján Komjáthy.

Neporiadok v meste

Ďalšie dva prípady súvisia s problematickým odpadom v našom meste. „Dňa 16.1.2019 o 09­.07 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej rozhadzoval smeti 55–ročný A.L. t.č. bez ulice. Menovaný neporiadok upratal a bol vyriešený napomenutím,“ uvádza Ján Komjáthy a pokračuje: „Dňa 16.1.2019 o 10­.22 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej rozhadzoval smeti 60–ročný G.S. t.č. bez ulice. Menovaný neporiadok upratal a bol vyriešený napomenutím.“

Aj kradnutie bolo riešené počas januára 2019. „Dňa 19.1.2019 o 09­.06 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 32–ročného V.R. zo Selíc. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 eur,“ uviedol Ján Komjáthy.

"Dňa 22.1.2019 o 10­.05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. V.Šrobára bola založená nepovolená skládka. Hliadka MsP na mieste zistila, že priestupku sa dopustila 68-ročná A.K. zo Šale. Menovaná skládku odstránila a hliadkou MsP bola vyriešená napomenutím,“ informoval Ján Komjáthy.

Škodila žena

Prekvapivo skončil ďalší prípad. “Dňa 22.1.2019 o 10­.20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej neznámy muž poškodil vchodové dvere. Hliadka MsP na mieste zistila, že dvere poškodila 19–ročná J.T. zo Šale. Menovaný bola vyriešený pokutou 30 eur,“ zapísal Ján Komjáthy. Občanov, ktorí znečisťujú svoje okolie odpadom policajti opäť upozorňovali. Ján Komjáthy uviedol, že „dňa 24.1.2019 o 11­.14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej robí neporiadok neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že 43-ročný P.B. z Topoľnice rozhádzal smeti okolo kontajnerov. Menovaný po sebe upratal a bol vyriešený napomenutím.“

Pes na voľno

Ďalší pes pustený počas prechádzky bol príčinou záujmu mestských policajtov. „Dňa 26.1.2019 o 20­.05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Robotníckej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 38–ročný V.K. z Kráľovej nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ informoval Ján Komjáthy.

Koncom mesiaca policajti riešili aj bezohľadného občana. „Dňa 28.1.2019 o 10­.22 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Partizánskej sa nemiestne správa 40–ročný A.N. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ uviedol Ján Komjáthy.

Januárová KRIMI štatistika

NÁZOV PRIESTUPKU POČET
O cestnej premávke 121
Iné prípady 108
Všetky VZN 30
Verejný poriadok 29
Proti majetku 11
Občianske spolunažívanie 8
Podmienky držania psov 2

SPOLU: 309 prípadov

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk