Zlatica Gregorová Rôzne Správy

Jahodnianske jazierko je prírodnou pamiatkou: TOTO ste o ňom možno nevedeli

Na našom webe sme už v minulosti naštartovali seriál o prírodných vzácnostiach v našom okrese. Pokračujeme ďalšou vzácnou prírodnou lokalitou.

Ilustračný obrázok k článku Jahodnianske jazierko je prírodnou pamiatkou: TOTO ste o ňom možno nevedeli
Zdroj: Martin Stanko

V minulom roku sme naštartovali seriál o prírodných vzácnostiach v našom okrese. Seriál tvoríme v spolupráci s Okresným úradom Šaľa, s jeho prednostkou Petronelou Vižďákovou a pracovníkom Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Martinom Stankom. Po zoznámení sa s Bábskym jazierkom, vám dnes predstavíme ďalšiu zaujímavú prírodnú lokalitu – Prírodnú pamiatku Jahodnianske jazierko. Jeho územie spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy.

Mŕtve rameno Váhu

„Za prírodnú chránenú pamiatku bolo vyhlásené v roku 1983 Nariadením ONV v Galante. Je to Prírodná pamiatka so štvrtým stupňom ochrany. Nachádza sa v k.ú. Neded. Prístup z obce je možný prievozom cez rieku Váh a poľnou cestou. Jahodnianske jazierko je mŕtvym ramenom Váhu,“ ako je uvedené v Zázname revízie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie v Šali z 02. 10. 2014.

„Celková výmera prírodnej pamiatky Jahodnianske jazierko je 5,3271 ha na lesnom pôdnom fonde. Z tejto výmery je 4,29 ha zalesnených a 1,0361 ha tvoria vodné plochy postupne zazemňovaných zvyškov mŕtvych ramien“, píše sa v úradnom zázname z obhliadky územia.

Topoľ, agát i rešetliak

Počas revízie pracovník úradu Martin Stanko zistil, že lokalita je zázemím pre rôzne druhy flóry a fauny. Podľa informácií, ktoré nám poskytol, stromy v najbližšom okolí Jahodnianskeho jazierka sú zastúpené najmä topoľom bielym a čiernym (Populus alba, Populus nigra). Ten je doplnený agátom (Robinia pseudoacacia). Krovinu tvorí rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica).

Keďže ide o vzácnu prírodnú pamiatku, pri prechádzaní jej okolím je potrebné správať sa ohľaduplne. Nech sa zachová i pre budúce generácie.

Sledujte náš seriál, najbližšie si budete môcť prečítať o ďalšej zaujímavej chránenej prírodnej pamiatke.

Seriál o prírodných zaujímavostiach: Dnes sa dočítate o Jahodnianskom jazierku
3
Galéria
Zdroj: Martin Stanko
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie