Hornej ulici v Šali vydali rozhodnutie: Čoskoro sa začne stavebné konanie

Toľko diskutovaná ulica by mala byť tento rok zrekonštruovaná. Jej obyvatelia vyjadrili názor na to, ako by mala vyzerať aj prostredníctvom ankety.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Hornej ulici v Šali vydali rozhodnutie: Čoskoro sa začne stavebné konanie
Foto: Zlatica Gregorová

Získané informácie poslúžili k zapracovaniu pripomienok, aby boli najmä obyvatelia spokojní. To, že s opravou ulice to mesto v tomto roku myslí vážne, dokazuje aj nedávne vydanie územného rozhodnutia a následné stavebné konanie.

Širšia cesta

Počas plánovanej rekonštrukcie Hornej ulice v Šali dôjde k jej rozšíreniu. Oproti terajšiemu stavu bude jej nová šírka 5,5 m s dĺžkou 363,20 m. I keď sa v návrhoch objavil jednosmerný variant, cesta ostáva obojsmernou. Obyvatelia tejto ulice sa, pri oznámení rekonštrukcie, obzvlášť zaujímali o budúce možnosti parkovania a ako to bude vyzerať s chodníkmi.

Ako informuje Mesto Šaľa, na sala.sk „celkový počet stojísk je 78 z čoho 4 stojiská budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Chodníky pre peších budú ako je v súčasnosti súbežne s komunikáciou v šírke 1,50 m nakoľko sú od komunikácie oddelené zeleňou, budú z betónovej dlažby, v priestore vjazdov a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod.“

Samozrejmosťou bude aj osvetlenie pri cestných priechodoch prostredníctvom dvoch stožiarov s LED svietidlami. Keďže rekonštrukcia si vyžiada aj odstránenie stromov a nízkych krov, v rámci dokončovacích prác mesto počíta s ich opätovným vysadením. Obyvateľom tak vynovia cestu a po čase im pribudne aj zeleň.

Začali stavebné konanie

Ako Mesto Šaľa nedávno oznámilo, začalo sa stavebné konanie a v súvislosti s ním je nariadené aj miestne zisťovanie budúcej stavby. To sa bude konať 7. februára 2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šali. Každý účastník stavebného konania v uvedenom čase môže vyjadriť svoje pripomienky a tiež sa oboznámiť s podkladmi. Neskôr sa už na pripomienky nebude prihliadať.

Podklady k rekonštrukcii Hornej ulice si môžete pozrieť v dočasných priestoroch Mestského úradu Šaľa, v budove Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 204, počas úradných dní: Po: 8.00 – 15.00, St: 8.00 – 16.30, Pi:8.00 – 14.00 hod.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame