Hľadáte novú prácu? V Šali potrebujú obsadiť voľnú pozíciu

Ak sa práve rozhodujete, že zmeníte zamestnanie, môžete sa inšpirovať aj našou ponukou. V Nízkoprahovom dennom centre potrebujú odborného pracovníka.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Hľadáte novú prácu? V Šali potrebujú obsadiť voľnú pozíciu
Foto: Zlatica Gregorová

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa zverejnila výberové konanie na jedno pracovné miesto pre odborného pracovníka. K požadovaným dokladom v prípade, že sa chcete uchádzať o uvedenú pracovnú pozíciu uchádzať patrí:

Štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass a potrebujete sa preukázať aj dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdeniami o odbornej spôsobilosti, resp. praxi. Uchádzač o zamestnanie môže priložiť aj hodnotenia od predošlého zamestnávateľa. Nezabudnite na Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári a Výpis z Registra trestov, (nie starší ako 3 mesiace).

Kvalifikácia

K tomu, aby ste sa mohli uchádzať o uvedenú prácu v Krízovom centre na Partizánskej ulici 1032/1 v Šali, potrebujete spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktoré zverejnil vyhlasovateľ výberového konania.

Podľa zverejnených informácií by ste mali mať za sebou „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore Sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) alebo odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1.“

Pri výberovom procese vám môžu pomôcť aj nasledujúce predpoklady a zručnosti ako je empatia, rešpekt k odlišnostiam ako aj schopnosť zvládať náročné situácie. Výhodou je komunikatívnosť, tímová práca, schopnosť riešiť konflikt ako i motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lo­kalitách. Ak chcete byť odborným pracovníkom, mali by ste mať skúsenosti v oblasti sociálnej, komunitnej i pedagogickej práce a mali by ste mať dobre ovládať slovenský prípadne rómsky alebo maďarský jazyk. Patrí tu aj ovládanie práce na PC a aj osobný záujem o súvisiacu problematiku.

Čo budete robiť?

Náplňou práce odborného pracovníka bude zodpovednosť za vykonávanie odborných činností a aktivít centra, zisťovanie a mapovanie potrieb komunity, vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb. Mediácia konfliktov, pomoc pri sociálnom začleňovaní sociálne vylúčených osôb. K pracovným povinnostiam bude patriť aj poradenstvo, podpora samostatnosti a sebestačnosti klienta ako aj rôzne ďalšie odborné aktivity.

Ak vás pracovná ponuka zaujala, všetky potrebné doklady spolu so žiadosťou doručte osobne alebo poštou na adresu: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa do 20. júna 2018. Výberové konanie sa uskutoční 25. júna 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk