Hľadajú pracovníkov do šalianskeho centra: Obsadia dve pozície

Nízkoprahové denné centrum a jeho poskytovať Organizácia sociálnej starostlivosti mesta v našom meste vyhlásili výberové konanie. Pozrite si kritéria.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Hľadajú pracovníkov do šalianskeho centra: Obsadia dve pozície
Zdroj: TASR

Ponúkajú dve pracovné miesta s nástupom od 1. novembra 2017. Zamestnať sa môžete ako odborný garant Nízkoprahového denného centra a druhá pozícia je pracovník Nízkoprahového denného centra. Ak vás ponuka zaujala, prečítajte si všetky potrebné detaily o nej, uvedené na mestskom webe, sala.sk.

Čo treba priložiť?

K profesijnému životopisu je potrebný aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ako aj dokumenty, ktoré potvrdia vašu odbornosť. Vašim bonusom bude predloženie odporúčaní, alebo hodnotení od predošlého zamestnávateľa. Potrebné je doloženie Súhlasu so spracovaním osobných údajov a Výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Kvalifikčné predpoklady

V prípade kvalifiakčných predpokladov je potrebné mať absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania s trojročnou praxou v sociálnej oblasti a veľmi odbré vládanie slovenského jazyka, rómsky a pod., zvládanie práce na PC.

K požadovaným osobnostným predpokladom uchádzača patrí empatia, rešpekt k odlišnosti, aj schopnosť zvládať náročné situácie. Vedieť spolupracovať a viesť tím a byť vybavený dobrými komunikačnými zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, byť objektívny schopnosť a pod.

Pracovník Nízkoprahového denného centra

Budúci pracovník NDC v Šali by mal mať absolvované Nižšie stredné odborné vzdelanie. K tomu, aby ste mohli byť zaradení do výberového procesu, je nutné spĺňať nasledujúce kritériá: mať skúsenosti so sociálnou alebo komunitnou prácou, poznať súvisiace voľnočasové aktivity, alebo mať vyštudovaný tento odbor. Patrí tu aj dobré ovládanie slovenského jazyka, ako aj rómskeho, maďarského a pod.,podľa potreby.

Ak máte záujem o uvedené profesie, svoju žiadosť adresujte do 20. 10. 2017 na Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa. Výber sa uskutoční 25. 10. 2017 v priestoroch Organizácie sociálnej starostlivosti.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame