Do Diakoviec potrebujú riaditeľov: Obsadia dve pozície v základných školách!

Vzdelávacie inštitúcie v Diakovciach potrebujú v dohľadnej dobe nové vedenie. Pozrite si, koho hľadajú.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Do Diakoviec potrebujú riaditeľov: Obsadia dve pozície v základných školách!
Zdroj: TASR

Ide o riaditeľku alebo riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Ak máte vážny záujem o niektorú z týchto pozícií, prečítajte si, čo by ste mali mať za sebou. Tak, ako ich zverejnila obec Diakovce.

Dve pracovné pozície

Do výberového konania na funkciu riaditeľky /riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo do druhého výberového procesu v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa budete môcť zapojiť vtedy, ak ste získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a máte za sebou I. atestáciu a päťročnú pedagogickú prax.

Predpoklady

Budúci riadiaci pracovník by mal byť morálne a osobnostne spôsobilý pre výkon svojej funkcie. Tiež by mal byť občiansky bezúhonný a zdravotne spôsobilý. Vhodný kandidát na pozíciu by mal, podľa zverejnených informácií, dokonale ovládať slovenský a maďarský jazyk, alebo cudzí jazyk ako aj dôležité predpisy z právnej, školskej a ekonomickej legislatívy. Výhodou sú organizačné a riadiace vlohy i ovládanie práce s PC.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, do obálky s vašou žiadosťou o pracovnú pozíciu, priložte aj overené kópie požadovaných dokladov, Výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), Potvrdenie o odbornej praxi, Profesijný životopis ako aj váš Návrh koncepcie rozvoja základnej školy. Nezabudnite doložiť aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Dva termíny

Ak sa zapájate do výberu v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Diakovciach, žiadosť a všetky potrebné doklady zašlite najneskôr do 28. júna 2018. V prípade záujmu o riaditeľovanie v ZŠ s VJM Diakovce, písomnosti zašlite do 29. júna 2018 do 15.00 hod. na adresu Obecný úrad Diakovce 925 81, č. 118.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk