Diakovce pokračujú v začatom: Plánujú opravy aj dokončenie kanalizácie

Už ste sa mohli oboznámiť so schváleným rozpočtom na rok 2018 v Seliciach. Teraz vám ponúkame pohľad do vnútra ďalšej obce.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Diakovce pokračujú v začatom: Plánujú opravy aj dokončenie kanalizácie
Zdroj: TASR

Rozpočet obce Diakovce stanovený na viac rokov a to od roku 2018 do roku 2020. Čo v tomto roku obec plánuje podporiť?

Vyššia daň za psa

V porovnaní s rokom 2017 poslanci Obecného zastupiteľstva v Diakovciach schválili Bežný rozpočet o 111 052 eur vyšší a s výslednou sumou 1 267 160 eur. Vzostup je zaznamenaný aj v oblasti Nedaňových príjmov.

Oproti vlaňajšku v Diakovciach plánujú ich zvýšenie o 109 302 eur. Rast predstavujú aj Príjmy z majetku a to o 88 567 eur oproti minulému roku. Čo sa daní týka, v obci v tomto roku počítajú so zvýšením Dane za psa a to o rovnú polovicu minuloročnej sumy, ktorá predstavovala 750 eur. V tomto roku teda navrhli sumu 1500 eur.

Naopak o 1665 eur sa znížia Administratívne a iné poplatky. Kapitálové príjmy predstavujú sumu 159 000 eur, čo je o 2 577 620 eur menej ako v uplynulom roku 2017. V tomto roku obce ráta aj s dotáciou na Zateplenie a zastrešenie MŠ v hodnote 157 000 eur. Príjmy spolu tak budú predstavovať hodnotu 1 567 160 eur. V porovnaní s rokom 2017 pôjde o zníženie o 2 325 568 eur.

Vo výdavkoch obec Diakovce navrhla Bežný rozpočet v sume nižšej o 192 322,9 eur oproti minulému roku. V aktuálnom roku plánujú pokračovať v Splácaní úrokov, čo predstavuje čiastku 9500 eur. Pri Príspevkovej organizácii a priemyselnom parku rátajú so zvýšením výdavkov o 116 329 eur.

Verejné osvetlenie obce bude stáť v tomto roku o 2100 eur viac oproti vlaňajšku. Kapitálový rozpočet, ako obec zverejnila, bude predstavovať sumu 189 000 eur, čo je pokles o 2 542 619,8 eur ako v roku 2017. Obec plánuje rekonštruovať Dom smútku a vynaloží na to 30 000 eur. Rovnako chcú v dedine dokončiť kanalizáciu. Urobia tak na vlastné náklady a minú na ňu 2000 eur.

Výdavková časť rozpočtu obec Diakovce v roku 2018 by mala predstavovať sumu 1 567 160 eur, čo je o 2 325 568 eur menej ako vlani.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame