Desiatky traktorov na cestách: Poľnohospodári proti zákonu zorganizovali protest

Nespokojnosť podnikatelia prejavili tým, čo im je najbližšie. Zorganizovali prejazd vyše tridsiatky traktorov cez dediny šalianskeho okresu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Desiatky traktorov na cestách: Poľnohospodári proti zákonu zorganizovali protest
Zdroj: Ján Narancsík

Novela zákona o pozemkových úpravách – nájme poľnohospodárskych pozemkov a s ňou súvisiaci strach malých poľnohospodárov v regióne bol spúšťačom nedávnej protestnej akcie. Keďže Jednotné roľnícke družstvá vo veľkej miere na Slovensku zanikli, zopár odvážlivcov sa i po roku 1989 rozhodlo podnikať v tejto oblasti a nanovo rozvíjať zdevastované poľnohospodárstvo, napriek mnohým problémom. Teraz ich do traktorov posadil zákon.

Traktorový konvoj

Protestná, skoro celodenná akcia poľnohospodárov v okrese Šaľa sa konala presne na MDŽ, teda 8. marca 2018. Akciou podporili protestujúcich v Šamoríne. I keď sa najprv chystali spoločne na veľký prejazd na traktoroch z Nededu, cez Vlčany, Žihárec, Tešedíkovo, Diakovce a Šaľu do Galanty a späť, nakoniec podporili skoro 200 členný konvoj, ktorý sa vybral z Medveďova do Šamorína. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia nášho okresu. Malí poľnohospodári sa totiž boja, žeby novelou zákona mohli prísť o svoje pozemky. Podľa nich, novela absolútne nerieši ich problémy.

Poľnohospodári, podľa ich slov, už viackrát iniciovali stretnutie s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou, doteraz však dostávali negatívne stanoviská a tak sa rozhodli situáciu riešiť. Ako nám povedal účastník akcie Ján Narancsík, "poľnohospodári žiadajú stiahnutie novely zákona, alebo aspoň jej úpravu, pretože tá súčasná ich ohrozuje a dlhoroční poľnohospodári sa obávajú o živobytie. Ministerke Gabriele Matečnej členovia Krízového štábu adresovali list s oznamom o konaní protestnej akcie „Upozorňujúci sprievod farmárov.“ Ich požiadavky uvádzame v plnom znení.

Požiadavky poľnohospodárov

  • „Pri vymeraní podielov, podielových spoluvlastníkov, žiadame zrušenie súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov tzn. „ upraviť výnimku z § 139 ods.2 Obči­anskeho zákonníka a to tak, aby povinnosť súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov pri vymeraní podielov podielových spoluvlastníkov bola pre účely zákona 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov z r u š e n á. Poznamenávame, že sú vlastníci, ktorí desaťročie majú problémy dostať sa k svojim pozemkom.“
  • "Ponechať súčasné užívacie pomery náhradných pozemkov, ktoré boli vytýčené za pôvodné pozemky do schválenia pozemkových úprav. V uvedenom zákone § 12 vyvoláva obrovskú neistotu u zodpovedne hospodáriacich aktívnych farmárov. Navrhujeme uplatňovať systém fungujúci v rokoch 1992–2007, kedy celú evidenciu náhradných pozemkov garantoval štát.

Ministerský prísľub

Ako štrajkujúci poľnohospodári na konci listu uviedli, ministerku uisťujú, že po vyriešení problémov „naďalej prispejeme so svojou tvorivou prácou k úspešnému naplneniu Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého sme aktívnymi účastníkmi aj my." Ján Narancsík nám prezradil, že táto spontánna akcia vyvolala u ľudí vieru v to, že sa veci pohnú dopredu a zároveň dodal, že „list ministerka Matečná dostala a organizátorom protestnej akcie sľúbila, že sa jeho obsahom bude v blízkej budúcnosti zaoberať a spoločne sa stretnú a prediskutujú potrebné.“

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame