Zlatica Gregorová Samospráva

Ďalší projekt v ohrození? V prípade predstaničného priestoru padlo odvolanie

Predstaničný priestor je ďalšou novinkou, ktorá by sa mala začať v najbližšom období realizovať. Projekt počíta s premiestnením autobusovej stanice pred vlakovú.

Ilustračný obrázok k článku Ďalší projekt v ohrození? V prípade predstaničného priestoru padlo odvolanie
Foto: Zlatica Gregorová

Radnica chce priestor upraviť najmä preto, aby sa zamedzilo nebezpečným situáciám. Tým musia dlhodobo čeliť cestujúci, ktorí sa chcú dostať cez komunikáciu.

Druhá etapa

Priestor pri železničnej stanici by mal získať nový vzhľad a najmä má byť príjemným miestom obyvateľov aj návštevníkov, ktorí k nám zavítajú.

"Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ je druhá etapa v rámci veľkého projektu výstavby cyklotrasy.

Tá už je vybudovaná a radnica pokračuje v jej ďalšom rozširovaní.

Aktuálne sa však rozbehli prípravy na modernizáciu stanice. Najprv je však potrebné vyriešiť administratívne náležitosti. Nedávno Stavebný úrad Močenok vydal rozhodnutie o umiestnení tejto stavby. V projekte sa počíta aj s parkoviskami pre autobusy aj taxi, chodníkmi, ihriskom, fontánou určenou na pitie, verejným osvetlením aj zeleňou.

Odvolanie

Tak, ako aj vo výstavbe šalianskeho obchvatu aj v súvislosti s modernizáciou predstaničného priestoru padlo odvolanie. V oboch prípadoch ich podalo Združenie domových samospráv z Bratislavy.

Proti uvedenému rozhodnutiu bolo dňa 10.02.2020, v zákonnej lehote prostredníctvom elektronickej podateľne doručené Obecnému úradu v Močenku odvolanie voči územnému rozhodnutiu na stavbu Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali, ktoré podalo Združenie domových samospráv," uvádza sa v odvolaní na sala.sk.

Obec Močenok podľa zákona informovala ostatných účastníkov konania o odvolaní. Tí sa musia k upovedomeniu vyjadriť do 7 dní. Ako v dokumente uvádza Združenie domových samospráv Bratislava, „zmenou stavby sa môžu zmeniť vodné pomery a tieto je oprávnený skúmať len orgán štátnej vodnej správy. Stavebný úrad o tejto požiadavke rozhodol sám a to napriek tomu, že sám konštatuje svoju vecnú nepríslušnosť na takéto rozhodnutie.“ Podľa združenia tak stavebný úrad údajne nepostupoval v súlade so zákonom.

Veľa betónu

Odvolanie sa týka aj ďalšieho bodu, kedy podľa združenia „stavebný úrad zamietol požiadavku na nákladovú efektivitu stavby a také riešenie stavby, ktoré efektívne využíva slnečné žiarenie a klimatické pomery. Nevysvetlil prečo akceptoval asfaltovo-cementový povrch parkovacích státí, hoci tieto sú jednoznačne menej vhodným materiálom ako retenčná dlažba, ktorú sme požadovali.

Okrem toho združenie, podľa zverejnených informácií v odvolaní, ako účastník konania, nebolo oboznámené s podkladmi rozhodnutia. Opýtal sme sa, ako situáciu vnímajú v Mestskom úrade Šaľa.

Predĺžené

„V uplynulom roku boli po vyhotovení projektovej dokumentácie pre územné konanie vypracované podklady pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po získaní rozhodnutia z tohto procesu nasledovalo územné konanie, ktorého výsledkom bolo vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Nakoľko však rovnako ako v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie svoje námietky prednieslo celoslovensky známe Združenie domových samospráv, všetky procesy sa predlžujú a vydané rozhodnutie o umiestnení stavby zatiaľ nemohlo nadobudnúť právoplatnosť,“ uviedla Dajana Hanesová z Mestského úradu Šaľa.

Na odvolanie sme sa opýtali predsedu Združenia domových samospráv Marcela Slávika.

„K dispozícii je viacero možností riešenia a my sme otvorení ktorémukoľvek z nich. Prvou možnosťou je zmier v správnom konaní, ďalšou je vyhovenie nášmu odvolaniu. Inou alternatívou je už len správna žaloba podobne, ako sme ju podali aj v prípade predchádzajúcich konaní v týchto veciach. Iniciatíva však musí prísť zo strany mesta,“ odpovedal predseda združenia.

Na otázku, prečo si myslí, že ich pripomienky neboli akceptované, Marcel Slávik uviedol: „Osobne sa nazdávam, že je to kombinácia nedostatočnej právnej a odbornej znalosti (nekompetentnosť) spolu s presvedčením, že mestské projekty vo verejnom záujme akoby mali mať imunitu zo zákonných požiadavok. Vo verejnom záujme je však nielen realizovať dopravnú infraštruktúru, ale aj chrániť a tvoriť kvalitné životné prostredie.“

A čo konkrétne prekáža združeniu v súvislosti s aktuálnymi zámermi mesta Šaľa? „Najviac mi prekáža arogancia predstaviteľov ministerstva výstavby a mesta Šaľa, ktorou sa v minulosti vyjadrovali na adresu verejnosti a to nielen nás. Z toho akoby súčasne pramení presvedčenie, že požiadavka zákonnosti a ochrany životného prostredia sa štátnych a samosprávnych orgánov akoby netýkala, akoby podľa nich stáli na zákonom,“ dodal Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé informácie a aktuálne správy z celého Slovenska si môžete zabezpečiť sledovaním Dnes24 a Facebooku. 

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie