Zlatica Gregorová Správy

Číslo, z ktorého sa zatočí hlava: Každý Šaľan vlani vyprodukoval vyše 600 kíl odpadu

Šaľa patrí medzi mestá, ktoré priebežne zavádzajú novinky v oblasti zberu odpadu. Samospráva modernizuje.

Ilustračný obrázok k článku Číslo, z ktorého sa zatočí hlava: Každý Šaľan vlani vyprodukoval vyše 600 kíl odpadu
Foto: Zlatica Gregorová

Od roku 2018 majú možnosť obyvatelia mestskej časti Veča využívať polopodzemné kontajnery. Tie sú čiastočne zapustené a tým aj chránené proti poveternostným vplyvom či vandalizmu. Ako to vyzeralo s odpadom v meste v roku 2019?

Vyše šesťsto kíl

„V roku 2019 vyprodukoval každý obyvateľ mesta 606,5 kg komunálnych odpadov. Z toho sa za každého obyvateľa nášho mesta uložilo na skládku 336,5 kg zmesového a objemného odpadu. Celkom v našom meste vzniklo 13 058 ton komunálneho odpadu, z toho sa 7 652 ton uložilo na skládku. Rozdiel-5406 ton je odpad, ktorý bol pozbieraný ako triedený,“ informovala náš portál Dajana Hanesová z Mestského úradu Šaľa. Naše mesto vlani dosiahlo 41,40% úrovne triedenia.

V meste je zacielené aj na zber zeleného odpadu. V rámci neho sú občanom poskytované pravidelné sezónne vývozy priamo od domu. BIO tvorí 3329 ton z celkového objemu odpadu. Podľa informácií z radnice, vlani vyviezli 1155 ton trávnej a bylinnej hmoty a 933 ton konárov. Z verejnej zelene predstavuje produkcia zelenej hmoty 1241 ton.

„V roku 2019 vytriedili obyvatelia mesta (okrem zeleného odpadu) 2076 ton separátov, čo predstavuje 96,5 kg na obyvateľa. Najviac sa pozbieralo kovov cestou rôznych výkupní v meste (882 ton), potom nasleduje papier, ktorého sa pozbieralo skoro 500 ton,“ uviedla šalianska hovorkyňa.

Aj školy

Prostredníctvom pravidelného zberu sa vyviezlo 375 ton, cez školské zbery to bolo 81 ton a 44 ton odpadu doniesli obyvatelia mesta do výkupní v meste. Sklo tvorilo 242 ton a plasty 273 ton. Šatstvo a obuv patrí do špeciálnych kontajnerov na to určených. V meste ich je 9. Takýmto spôsobom bolo vlani vyzbieraných 36 ton odpadu.

Okrem toho Šaľa disponuje taktiež 9 kontajnermi, kam je možné dať drobný elektroodpad a baterky. Vlani sa cez ne vyzbieralo 6,6 ton drobného elektroodpadu a 0,2 tony bateriek.

Zberné dvory

Elektroodpad je možné odovzdať aj v zbernom dvore na Ul. Fr. Kráľa aj v zbernom dvore na Diakovskej ceste, ktorý je zmluvným partnerom mesta. „Na zberných dvoroch sa zbierajú väčšinou väčšie elektroodpady, ako sú chladničky, práčky, mrazničky , televízory, vysávače a pod. Môže sa sem však priviesť akýkoľvek elektroodpad z domácností vrátane žiariviek. Celkom sa na zberných dvoroch v roku 2019 pozbieralo skoro 15 ton takýchto odpadov,“ informujú zo šalianskej radnice.

V roku 2019 vytriedili Šaľania 127 ton dreveného odpadu a viac ako 1 tonu prepálených tukov a olejov. Aktuálne zloženie zmesového komunálneho odpadu však vypovedá o veľkých rezervách v jeho separovaní.

K lepším číslam by pomohlo vyššie triedenie plastov, kovových obalov od nápojov ako aj papiera.

„Takisto by bolo potrebné viac prihliadať na úsilie triediacich obyvateľov a neznečisťovať už vytriedený obsah kontajnerov na separáty. Znečistený separát sa totiž musí vyviesť na skládku ako zmesový komunálny odpad. A v neposlednom rade je potrebné eliminovať vykladanie veľkorozmerného odpadu ku kontajnerom. Za zber a likvidáciu takto vyloženého odpadu zaplatíme takmer 2 x viac, ako keby bol dovezený na zberný dvor,“ uvádza šalianska hovorkyňa.

Foto: ilustračné

Sledujte nás aj na Dnes24 a Facebooku a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií z celého Slovenska.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie