Cezhraničný projekt získal dotáciu: V Šali postavia historický komplex Majk

Spolupráca s partnermi prináša mestu mnoho pozitív. Okrem toho, že sa o nás dozvedia iné krajiny, vzájomne sa obohacujú. V našom meste sa pripravuje zaujímavá novinka.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Cezhraničný projekt získal dotáciu: V Šali postavia historický komplex Majk
Zdroj: Mesto Šaľa

Zástupcovia Šale si často vymieňajú skúsenosti vzájomnými návštevami. Tentoraz sú s jedným z nich aj spoločne zaangažovaní v zaujímavej aktivite.

Historické repliky

Asi najintenzívnejšiu spoluprácu má šalianska radnica s maďarským mestom Oroszlány. Zišli sa aj v projekte CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva“. Jeho cieľom je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. V rámci partnerstva Interreg, v našom meste aj v Oroszlány, vyrastú repliky historických pamiatok. V Šali to bude Majk- multiihrisko s množstvom atrakcií, ktoré budú pripomínať maďarský kláštorný komplex a v maďarskom meste vybudujú napodobeninu šalianskeho renesančného kaštieľa.

Medziregionálna spolupráca

Program Interreg bol vyvinutý ako iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške iba 1 miliardu EUR pokrývajúcu výlučne cezhraničnú spoluprácu v roku 1990. Neskôr sa program Interreg rozšíril na nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V priebehu rokov sa program Interreg stal kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu cezhraničnej spolupráce medzi partnermi. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach,“ informuje Európsky fond regionálneho rozvoja.

Do projektu sú zapojené aj Nové Zámky ako hlavný partner. Sú tu zastúpené aj slovenské mestá Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a Svodín, ako aj maďarské mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér. Podľa informácií šalianskej radnice, Nové Zámky aktuálne získali Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Výstavba ihrísk by mala prebehnúť do konca budúceho roka. Kúsok Maďarska potom nájdete v areáli šalianskeho zimného štadióna.

5% z mestskej kasy

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 328 973,60 eur. Príspevky z EÚ a Štátneho rozpočtu by mali tvoriť sumu 312 524, 92 eur a päťpercentné dofinancovanie Mesta Šaľa by malo byť vo výške 16 448, 68 eur.

Zdroj: Dnes24.sk