Zlatica Gregorová Správy

Centrum integrovanej starostlivosti v Šali: Ministerstvo hodnotí žiadosť kraja

Zdravotníctvo je v našom meste častou témou rozhovorov. Smútok občanov za nemocnicou aspoň sčasti mierni fakt, že NSK renovuje budovu polikliniky.

Ilustračný obrázok k článku Centrum integrovanej starostlivosti v Šali: Ministerstvo hodnotí žiadosť kraja
20
Galéria

Naposledy kraj obnovil fasádu budovy a vzniklo aj parkovisko, ktoré nahradilo to staré a pokrylo nevyhnutné potreby pacientov.

Zlepšenie dostupnosti

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) využíva dostupné možnosti, ako Šaľanom vyvážiť chýbajúce služby. Vlani Ministerstvo zdravotníctva SR rozbehlo projekt štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov s cieľom modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. „Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni,“ uviedla k výzve ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. 

Dvojkolový proces

Do výzvy sa mohol zapojiť žiadateľ s konkrétnym návrhom a určený bol okresným mestám a obciam, ktoré sídlia v ich blízkosti. Financovanie prebehne prostredníctvom eurofondov. „Pre realizáciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,“ uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci výzvy.

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali Nitriansky samosprávny kraj už predložil. Opýtali sme sa kompetentných z Ministerstva zdravotníctva SR na to, či sú už známe výsledky a kedy asi centrum v Šali vyrastie. Ponúkame vám ho v plnom znení:

Stanovisko MZ SR

„V rámci  výzvy na predkladanie projektov Nitriansky samosprávny kraj predložil na MZ SR jednu žiadosť na  projekt,  ktorý je zameraný  na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Aktuálne  prebieha konanie o žiadosti, v rámci  ktorého sa realizuje administratívne overenie predloženej dokumentácie a  odborné hodnotenie žiadosti. Predpokladáme, že ukončenie  tohto procesu  bude koncom  marca 2019,  potom bude vydané rozhodnutie. S prijímateľmi, ktorým bude schválená žiadosť, sa následne uzatvorí zmluva o poskytnutí finančného príspevku,“ informovali z Komunikačného odboru MZ SR.

Centrum integrovanej starostlivosti v Šali: Ministerstvo zdravotníctva práve hod
20
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie